Internasjonale reservar og valutalikviditet

06834: Faktiske kortsiktige netto valutastraumar til nominell verdi (mill. kr) 2000M04 - 2018M11
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

valutastrøm Velg minst en verdi

Totalt 15 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 224 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
10.01.2019
Kontakt
Anne Grethe Rødser, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4373
ang@ssb.no

Bente Østli, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4377
beo@ssb.no

Måleenhet
Løpetid total:
mill. kr
Løpetid 0-1 mnd:
mill. kr
Løpetid 1-3 mnd:
mill. kr
Løpetid 3-12 mnd:
mill. kr
Referansetid
Løpetid total:
Slutten av måneden
Løpetid 0-1 mnd:
Slutten av måneden
Løpetid 1-3 mnd:
Slutten av måneden
Løpetid 3-12 mnd:
Slutten av måneden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tall ble endret 11.11.08 kl. 16.15

Brukerveiledning for statistikkbanken