Internasjonale reservar og valutalikviditet

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06834: Faktiske kortsiktige netto valutastraumar til nominell verdi (mill. kr) 2000M04 - 2022M11

Bente Østli, Statistisk sentralbyrå
+47 97 52 21 87
Victoria Pålsson, Statistisk sentralbyrå
+47 46 95 68 99
06.01.2023 08:00
Løpetid total:
mill. kr
Løpetid 0-1 mnd:
mill. kr
Løpetid 1-3 mnd:
mill. kr
Løpetid 3-12 mnd:
mill. kr
Løpetid total:
Slutten av måneden
Løpetid 0-1 mnd:
Slutten av måneden
Løpetid 1-3 mnd:
Slutten av måneden
Løpetid 3-12 mnd:
Slutten av måneden
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000M04 , 2000M05 , 2000M06 ,

Valgt 1 av totalt 272

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1. Lån, verdipapir og innskot i utanlandsk valuta , utbetalingar (-) - (hovudstol) , utbetalingar (-) - (renter) ,

Valgt 0 av totalt 15

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000