Internasjonale reservar og valutalikviditet

Til toppen

06834: Faktiske kortsiktige netto valutastraumar til nominell verdi (mill. kr) 2000M04 - 2021M07

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000M04 , 2000M05 , 2000M06 ,

Valgt 1 av totalt 256

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1. Lån, verdipapir og innskot i utanlandsk valuta , utbetalingar (-) - (hovudstol) , utbetalingar (-) - (renter) ,

Valgt 0 av totalt 15

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000