Internasjonale reservar og valutalikviditet

Til toppen
06834: Faktiske kortsiktige netto valutastraumar til nominell verdi (mill. kr) 2000M04 - 2020M08
Sist endret
06.10.2020
Kontakt
Anne Grethe Rødser, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 671
ang@ssb.no

Bente Østli, Statistisk sentralbyrå
+47 97 52 21 87
beo@ssb.no

Måleenhet
Løpetid total:
mill. kr
Løpetid 0-1 mnd:
mill. kr
Løpetid 1-3 mnd:
mill. kr
Løpetid 3-12 mnd:
mill. kr
Referansetid
Løpetid total:
Slutten av måneden
Løpetid 0-1 mnd:
Slutten av måneden
Løpetid 1-3 mnd:
Slutten av måneden
Løpetid 3-12 mnd:
Slutten av måneden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
måned
Må velges *
valutastrøm
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

måned
Må velges *

Totalt 245 Valgte 1

valutastrøm
Må velges *

Totalt 15 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken