Størst økning i utenlandske investeringer i eiendom og industri

Publisert:

Utenlandske investorer gjorde betydelige investeringer i Norge i løpet av 2019. Transaksjonstallene i direkteinvesteringsstatistikken viser at eiendom og industri var de foretrukne næringene.

På bakgrunn av blant annet investeringer i aksjer, andeler og annen egenkapital på over 84 milliarder kroner i løpet av 2019, økte beholdningen av utenlandske direkteinvesteringer i Norge til nesten 1 440 milliarder kroner ved utgangen av året. Det er en økning fra utgangen av 2018 hvor beholdningen var på 1 349 milliarder kroner. Den resterende beholdningsendringen skyldtes andre endringer som reinvestert fortjeneste, transaksjoner i annen kapital og pris- og valutakursendringer. Tilsvarende var de samlede norske direkteinvesteringene i utlandet på over 66 milliarder kroner i 2019 viser transaksjonstallene i direkteinvesteringsstatistikken.

Norske investorer fokuserte på IT- og telekommunikasjon i 2019

Informasjon og kommunikasjon og telekommunikasjon var de to næringsgruppene i utlandet hvor norske investorer investerte desidert mest i 2019, med totale transaksjoner på henholdsvis 35 milliarder kroner og 29 milliarder kroner. Videre fulgte forretningsmessig tjenesteyting med 16 milliarder kroner. På andre siden av skalaen ligger bergverksdrift og utvinning og finansieringsvirksomhet i utlandet, hvor norske investorer reduserte sine direkteinvesteringer med henholdsvis 27 milliarder kroner og 17,5 milliarder kroner. Størsteparten av dette skyldtes salg av aksjer, andeler og annen egenkapital.

Eiendom og industri - mest attraktive næringer for utenlandske investorer i 2019

Figur 1 viser at eiendom og industri var de to enkeltnæringene med størst økning av utenlandske direkteinvesteringer i 2019, med henholdsvis 15 milliarder kroner og 14,5 milliarder kroner. Til sammen står investeringene i disse to næringene for en tredjedel av de samlede transaksjonene av utenlandske direkteinvesteringene i Norge i løpet av 2019. Videre følger bygge- og anleggsvirksomhet, forretningsmessig tjenesteyting og informasjon og kommunikasjon. Samlet står næringene for 55 prosent av de totale inngående transaksjonene i Norge i 2019.

Figur 1. Utenlandske direkteinvesteringer i Norge, totale transaksjoner, utvalgte næringer. 2019

Prosent
Omsetning og drift av fast eiendom 16.67 % 16.67
Industri 16.17 % 16.17
Bygge- og anleggsvirksomhet 7.35 % 7.35
Forretningsmessig tjenesteyting 7.34 % 7.34
Informasjon og kommunikasjon 7.33 % 7.33
Øvrige næringer 45.13 % 45.13

Avkastning fortsatt størst i bergverksdrift og utvinning

Det er beholdningen av utenlandske direkteinvesteringer i bergverksdrift og utvinning som ga størst avkastning til utenlandske investorer i 2019, slik det har vært siden 2017, med en avkastning på nesten 53 milliarder kroner. Til sammenligning fikk utenlandske investorer en avkastning på 7,7 milliarder kroner fra beholdningen av direkteinvesteringer i eiendom og 12 milliarder kroner fra beholdningen i industri. Det meste av denne avkastningen var i form av utbytter.

FDI transaksjoner er tilbake

Etter å ha blitt midlertidig nedlagt i 2010 er FDI transaksjonene igjen å finne i direkteinvesteringsstatistikken på ssb.no.

 

Kontakt