De siste årene har antall kvinnelige lærlinger i mannsdominerte Fellesbetegnelse for beslektede fag i videregående opplæring. Utdanningsprogrammene deles inn i studieforberedende og yrkesfag, og består av kurstrinnene vg1, vg2, og vg3. økt betraktelig. I 2018 var det 1 658 lærlinger innenfor utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk, elektro- og datateknologi, og teknologi- og industrifag. Nye tall fra Statistisk Sentralbyrå viser det at det innenfor disse utdanningsprogrammene var 2 946 lærlinger i 2022.

I tillegg til å inkludere personer med lærekontrakt (ordinære lærlinger) er også kontraktstypene fagopplæring i skole og fagbrev på jobb inkludert i kategorien lærlinger i denne statistikken.

Det klart vanligste er at en lærling har tegnet en kontrakt med en bedrift (eller opplæringskontor) og får læretiden sin der. For de fleste lærefag er dette en periode på to år, ett år med opplæring og ett år med verdiskapning. Lærlingtiden har som mål et fag- eller svennebrev i et godkjent lærefag.

Elever med fagopplæring i skole er ungdom som av ulike grunner ikke har fått læreplass, og som dermed får fagopplæring i skole. Disse har ikke verdiskapningsdelen. Målet er allikevel fag- eller svennebrev.

Fagbrev på jobb er en ordning for voksne som er i et arbeidsforhold. Ordningen gir kandidatene mulighet til å få fag- eller svennebrev på grunnlag av allsidig praksis, realkompetansevurdering og opplæring kombinert med veiledet praksis i vanlig arbeid.

– Vi ser en økning i antall lærlinger de siste årene. For kvinner har det vært en kraftig økning spesielt de siste tre årene. I 2018 var det for eksempel 388 lærlinger innenfor bygg- og anleggsteknikk. I 2022 er tilsvarende tall 972. Vi finner lignende tall også for andre mannsdominerte utdanningsprogram, sier Daniel Instebø som er ansvarlig for statistikken over videregående opplæring og annen videregående utdanning.

Figur 1 viser antallet kvinnelige lærlinger for perioden 2018 – 2022 for tre utvalgte utdanningsprogram. Antallet kvinnelige lærlinger innenfor elektro- og datateknologi har økt med 32 prosent i perioden, fra 482 lærlinger i 2018 til 636 lærlinger i 2022. Økningen har vært særlig markert de siste par årene.

Figur 1. Kvinnelige lærlinger i utvalgte utdanningsprogram. 2018-2022

Innenfor utdanningsprogrammet teknologi- og industrifag har antallet kvinnelige lærlinger vært jevn frem til 2020, med en kraftig økning de siste to årene. I 2018 var det 788 kvinnelige lærlinger, i 2020 819 lærlinger, mens tilsvarende tall for 2022 er 1338. Dette er en 70 prosent økning på fem år.

Innenfor bygg- og anleggsteknikk ser vi det største tilsiget av kvinnelige lærlinger. Her har antallet lærlinger økt med hele 151 prosent, fra 388 kvinnelige lærlinger i 2018, til 972 i 2022. Dette er altså over en dobling av antall lærlinger på fem år.

– Økningen i antall kvinnelige lærlinger i mannsdominerte utdanningsprogram ser ut til å henge sammen med at fag som tømrerfaget, elektrikerfaget og kjemiprosessfaget har blitt mer populært, sier Instebø.

Tiltak som fullføringsreformen (regjeringen.no) og rekrutteringsprosjekter som jenter og teknologi (jenterogteknologi.com) kan være en del av bakteppet for flere kvinnelige lærlinger i de mannsdominerte utdanningsprogrammene.

Økning i lærlinger for både menn og kvinner

I 2012 var det 37 246 registrerte lærlinger fordelt på 26 698 menn og 10 548 kvinner. Antallet lærlinger i 2022 var 50 600, hvorav 36 146 menn og 14 454 kvinner. Over en tiårs periode har økningen i antall lærlinger vært 35 prosent for menn og 37 prosent for kvinner. Økningen i antall lærlinger de siste fem årene har vært 14 prosent for menn og 13 prosent for kvinner.

Figur 2. Antall lærlinger, etter kjønn. 2018-2022

– Totalt sett er det flere lærlinger nå enn sammenlignet med tidligere år. Fra 2012 til 2016 var det omtrent like mange lærlinger innen utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk, elektro og datateknologi, og teknologi- og industrifag. Etter dette økte antall lærlinger i bygg- og anleggsteknikk. Først i de siste to årene har vi sett en lignende økning i antall lærlinger i teknologi- og industrifag, sier Instebø.