Artikler om videregående opplæring og annen videregående utdanning

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

 1. Personer som er forbedringsprivatister i mer enn ett år Artikkel 28. juni

  Av personer som søkte seg til høyere utdanning i skoleårene 2018/2019 – 2020/2021 var det nesten 3 000 som hadde forsøkt å forbedre karakterer fra videregående over flere år. De vanligste fagene denne gruppen ønsket å forbedre karakteren i var matematikk og norsk, og de søkte oftest sykepleierutdanningen, medisinstudiet eller master i rettsvitenskap.

 2. Privatister som søker seg til utvalgte studier med høye poenggrenser Artikkel 23. juni

  Personer som tar privatisteksamen og som søker studier med høye poenggrenser, er en sammensatt gruppe. En av fire privatister som søker disse studiene får studieplass. Blant privatister som søker medisin, tannlegestudiet og profesjonsutdanning i psykologi, er andelen som får studieplass lavest.

 3. Forbedringsprivatister som søker seg til studier med nivåkrav Artikkel 20. juni

  Rundt 3 000 personer tar privatisteksamen og søker studier med nivåkrav, som lærer- eller sykepleierutdanningen hvert skoleår. Rundt halvparten av disse søker sykepleierutdanningen. Mange består nivåkravene, men over 60 prosent av forbedringsprivatistene som søker sykepleierutdanningen, får ikke tilbud om plass på utdanningen.

 4. Flere kvinnelige lærlinger i mannsdominerte utdanningsprogram Artikkel 1. mars

  Antall lærlinger har økt fra 44 000 i 2018 til over 50 000 i 2022. I de mannsdominerte utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk, elektro- og datateknologi og teknologi- og industrifag, var det nær 3 000 kvinnelige lærlinger i 2022. Dette er nesten 1 300 mer enn for fem år siden.

2022

 1. 9 av 10 kandidater bestod fag- eller svenneprøven Artikkel 21. februar

  Skoleåret 2020/2021 bestod 93 prosent av kandidatene fag- eller svenneprøven. Sammenligner vi elever etter utdanningsprogram, har kandidatene som tok fag- eller svenneprøve i design og håndverk, lavest andel bestått.

2021

 1. 9 av 10 fikk oppfylt førsteønsket på studieforberedende Artikkel 6. september

  86 prosent av elevene i Vg1 fikk oppfylt førsteønsket sitt på høsten i skoleåret 2020/2021. Flere på studieforberedende utdanningsprogram fikk oppfylt førsteønsket enn på yrkesfag.