Helse- og oppvekstfag mest populært blant innvandrere

Publisert:

Blant elever i skole er i overkant av halvparten av innvandrerne i yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Helse- og oppvekstfag er fortsatt det mest populære yrkesfaglige utdanningsprogrammet blant innvandrere.

– 52 prosent av innvandrer-elever er i yrkesfaglig opplæring på videregående skole, mens 48 prosent er i et studieforberedende utdanningsprogram, forteller Nadine Bratholmen som er medansvarlig for statistikken over videregående opplæring og annen videregående utdanning.

Blant norskfødte med innvandrerforeldre velger hele 75 prosent av elevene studieforberedende utdanningsprogrammer og 25 prosent yrkesrettede utdanningsprogrammer. Tilsvarende tall for den øvrige befolkning er 64 prosent og 36 prosent.

– Den høye andelen på studieforberedende utdanningsprogrammer henger blant annet sammen med at vi her ikke inkluderer lærlinger og lærekandidater. Mens studieforberedende utdanningsprogrammer i sin helhet foregår i skole, er det vanlig innenfor de fleste yrkesfaglige utdanningsprogram å gå over i lære etter to år i skole, forklarer Bratholmen.

Figur 1. Andel elever som er registrert i yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogrammer (ekskludert lærlinger og lærekandidater), etter innvandringskategori. Per 1. oktober 2020

Yrkesfaglig utdanningsprogram Studieforberedende utdanningsprogram
Innvandrere 52.1 47.9
Norskfødte med innvandrerforeldre 25.3 74.7
Øvrig befolkning 36.3 63.7

Helse- og oppvekstfag populært blant innvandrere

24 prosent av innvandrerne ved videregående skoler er registrert på det yrkesfaglige utdanningsprogrammet helse- og oppvekstfag.

– Vi ser tydelige forskjeller mellom kvinnelige og mannlige elever. Mens 12 prosent av mannlige innvandrere tar helse- og oppvekstfag, er tilsvarende tall blant kvinnelige innvandrere hele 36 prosent, sier Bratholmen.

Blant den øvrige befolkningen er 3 prosent av mannlige og 16 prosent av kvinnelige elever registrert på samme utdanningsprogram. Ser man kun på elever under 25 år, blir forskjellen mellom kvinner i den øvrige befolkning og innvandrere noe mindre.

– Tar vi kun utgangspunkt i elevene som er registrert i et yrkesfaglig utdanningsprogram, stiger andel elever i helse- og oppvekstfag til 21 prosent blant mannlige innvandrere og 75 prosent blant kvinnelige innvandrere. I den øvrige befolkning er tilsvarende tall 7 prosent blant menn og 55 prosent blant kvinner, forteller Bratholmen.

Figur 2. Andel elever som er registrert i helse og oppvekstfag (ekskludert lærlinger og lærekandidater), etter innvandringskategori. Per 1. oktober 2020

Begge kjønn Menn Kvinner
Innvandrere 23.8 12.0 35.7
Norskfødte med innvandrerforeldre 9.9 4.5 15.4
Øvrig befolkning 9.9 3.0 16.4

Elever med innvandringsbakgrunn på et studieforberedende utdanningsprogram velger i størst grad studiespesialiserende.

Blant elever i videregående opplæring er 42 prosent av innvandrere og 67 prosent av norskfødte med innvandrerforeldre, registrert på studiespesialiserende utdanningsprogram. Blant den øvrige befolkningen er andelen 48 prosent. Flere kvinner enn menn går studiespesialiserende.

– 47 prosent av de kvinnelige innvandrerne og 37 prosent av de mannlige innvandrerne som er elever i videregående opplæring, går på studiespesialiserende utdanningsprogram, sier Bratholmen.

Andelen er betydelig høyere blant norskfødte med innvandrerforeldre. Der er 73 prosent av kvinnene og 61 prosent av mennene registrert på studiespesialiserende. Blant den øvrige befolkningen, er tilsvarende tall 53 prosent blant kvinner og 42 prosent blant menn.

Blant de som er registrert i et studieforberedende utdanningsprogram, tar 87 prosent av innvandrere og 90 prosent av norskfødte med innvandrerforeldre studiespesialiserende, sammenliknet med 75 prosent av elevene i den øvrige befolkning.

– Dette vil si at innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre er underrepresentert i de andre studieforberedende utdanningsprogrammene som idrettsfag, musikk, dans & drama, kunst, design & arkitektur og medier & kommunikasjon, forklarer Bratholmen.

Figur 3. Andel elever som er registrert i studiespesialiserende utdanningsprogram (ekskludert lærlinger og lærekandidater), etter innvandringskategori. Per 1. oktober 2020

Begge kjønn Menn Kvinner
Innvandrere 41.8 37.1 46.6
Norskfødte med innvandrerforeldre 66.9 61.0 72.8
Øvrig befolkning 47.6 42.0 52.9

Studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogrammer

Studieforberedende utdanningsprogram består av utdanningsprogram for studiespesialisering, for musikk, dans og drama, idrettsfag og kunst, design og arkitektur (fra høsten 2016). Medier og kommunikasjon gikk høsten 2016 fra å være et yrkesfaglig til et studieforberedende utdanningsprogram. Elever som begynte på vg1 medier og kommunikasjon yrkesfaglig høsten 2015 eller tidligere, følger denne ordningen ut skoleløpet.

Yrkesfaglige utdanningsprogram består av: Utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk, design og håndverk, elektro og datateknologi, helse- og oppvekstfag, naturbruk, restaurant- og matfag, service og samferdsel, teknologi- og industrifag, håndverk, design og produktutvikling, frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, informasjonsteknologi og medieproduksjon samt salg, service og reiseliv. De fire siste utdanningsprogrammene er nye fra og med høsten 2020.

Faktaside

Kontakt