Med en studentandel på 10 prosent var 3-årige bachelorutdanninger i økonomiske og administrative fag det mest populære studiet i Norge i 2022. På andre- og tredjeplass finner vi bachelorutdanninger i samfunnsfag og juridiske fag og bachelorutdanninger i sykepleie – begge med studentandeler på mer enn 5 prosent. Se figuren under for de 10 mest populære studiene.

Figur 1. Utvalgte universitets- og høgskoleutdanninger i Norge, etter kjønn. Topp 10. 2022

Nesten 300 000 studenter i høyere utdanning

Høsten 2022 var det 298 000 ved norske universiteter og høgskoler – en nedgang på 7 000 studenter fra året før. I tillegg var det registrert nær 13 200 norske i utlandet i 2022.

Kjønnsfordelingen i høyere utdanning har holdt seg stabil de siste 20 årene, med 40 prosent menn og 60 prosent kvinner.

De mest populære studiene varierer med kjønn

Bachelorutdanninger i økonomiske og administrative fag er mest populært blant både kvinner og menn. 8 prosent av kvinnelige studenter og 13 prosent av mannlige studenter var i gang med en bachelorgrad i økonomiske og administrative fag i 2022.

Blant menn var bachelorutdanninger i naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, bachelor i ingeniørfag og sivilingeniør/masterutdanninger i teknologi også populære med 7 prosent av de mannlige studentene i hvert av disse utdanningsløpene.

De mest populære studiene for kvinner, etter bachelor i økonomiske og administrative fag, var bachelorutdanninger i sykepleie og samfunnsfag og juridiske fag. Drøye 7 prosent av kvinnelige studenter gikk bachelor i sykepleie i 2022, mens 6 prosent gikk bachelor i samfunnsfag og juridiske fag.

Kjønnsbalansen varierer innenfor de ulike studiene. Det mest populære studiet, bachelorutdanning i økonomiske og administrative fag, hadde også den mest kjønnsbalanserte studentmassen. Her var 51 prosent menn og 49 prosent kvinner.

Blant studentene på bachelor i sykepleie finner vi 86 prosent kvinner og 14 prosent menn. Fordelingen er omvendt blant studenter som tar bachelorutdanninger i ingeniørfag, med en kvinneandel på kun 20 prosent.

Færre studenter i 2022, men flere tar master 

66 prosent av studentene i Norge tar en . Bachelorutdanninger er dermed mest vanlig. Vi ser likevel en utvikling hvor flere studenter tar . Mens det i 2015 gjaldt 24 prosent av studentene, har andelen økt til 34 prosent i 2022. 

Ser vi på mastergrader for seg er sivilingeniør/masterutdanninger i teknologi de mest populære, med nærmere 15 prosent av masterstudentene. Masterutdanninger i helse-, sosial- og idrettsfag var også populært med 10 prosent av masterstudentene. For kvinner var masterutdanninger i helse-, sosial- og idrettsfag mest populært, mens sivilingeniør/masterutdanninger i teknologi var mest populært blant menn.

Figur 2. Utvalgte universitets- og høgskoleutdanninger i Norge, høyere nivå, etter kjønn. Topp 5. 2022