Med en studentandel på 5 prosent var treårig bachelorutdanning i sykepleie det mest populære studiet i Norge i 2023. På andre- og tredjeplass finner vi bachelorutdanning i økonomi og administrasjon og bachelor barnehagelærerutdanning – med studentandeler på henholdsvis 4,5 og 2 prosent. Se figuren under for de 10 mest populære studiene i 2023.

Figur 1. Topp 10 universitets- og høgskoleutdanninger i Norge. 2021-2023

¹ Bachelor i informasjons- og kommunikasjonsteknologi var ikke topp 10 i 2022 og 2021.

Tallene er basert på utdanningskoder i Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Navnene standarden bruker på de enkelte utdanningene vil ikke nødvendigvis være identisk med de spesifikke navnene utdanningene har ved hvert lærested. 

De mest populære studiene varierer mellom menn og kvinner

Bachelorutdanning i økonomi og administrasjon er mest populært blant mannlige studenter, mens bachelor i sykepleie er mest populært blant kvinnelige studenter.

Nesten 7 prosent av de mannlige studentene – eller 8 000 av de 118 000 mannlige studentene – var i gang med en treårig bachelorutdanning i økonomi og administrasjon høsten 2023. Blant kvinnelige studenter var nær 7 prosent i gang med en treårig bachelor i sykepleie – eller 12 300 av 181 000 kvinnelige studenter.

Blant menn fulgte bachelorutdanninger i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (2 500 mannlige studenter), dataingeniørfag (2 300) og informatikk (2 300) på de neste plassene. De mest populære studiene for kvinner, etter bachelor i sykepleie, var bachelorutdanninger i økonomi og administrasjon (6 000 kvinnelige studenter), barnehagelærerutdanning (5 200) og master i grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (4 200).

Fire utdanninger havnet på topp 10 hos både mannlige og kvinnelige studenter i universitets- og høgskoleutdanning høsten 2023. Dette var bachelorutdanningene i økonomi og administrasjon og i sykepleie, i tillegg til master i grunnskolelærerutdanning, 5.-10. trinn og master i rettsvitenskap.

Figur 2. Topp 10 universitets- og høgskoleutdanninger blant mannlige studenter i Norge. 2023

Figur 3. Topp 10 universitets- og høgskoleutdanninger blant kvinnelige studenter i Norge. 2023