Med en studentandel på 10 prosent var 3-årige bachelorutdanninger i økonomiske og administrative fag det mest populære studiet i Norge i 2021. På andre- og tredjeplass finner vi bachelorutdanninger i samfunnsfag og juridiske fag og bachelorutdanninger i sykepleie – begge med studentandeler på mer enn 5 prosent. Se figuren under for de 10 mest populære studiene.

Figur 1. Utvalgte universitets- og høgskoleutdanninger i Norge, etter kjønn. Topp 10. 2021

Rekordmange studenter i høyere utdanning

Flere og flere tar høyere utdanning, og i 2021 var det for første gang registrert mer enn 300 000  i Norge. Antall studenter ved universiteter og høgskoler økte til 304 900, hele 12 000 flere enn i 2020. I tillegg var det registrert 13 200 norske i utlandet i 2021.

Kjønnsfordelingen i høyere utdanning har holdt seg stabil de siste 20 årene, med 40 prosent menn og 60 prosent kvinner.

De mest populære studiene varierer med kjønn

Bachelorutdanninger i økonomiske og administrative fag er mest populært blant både kvinner og menn. 8 prosent av kvinnelige studenter og 13 prosent av mannlige studenter var i gang med en bachelorgrad i økonomiske og administrative fag i 2021.

Blant menn var bachelorutdanninger i ingeniørfag nest mest populært, med 7 prosent av de mannlige studentene. Ytterligere 7 prosent var studenter innenfor sivilingeniør/masterutdanninger i teknologi. Hele 27 prosent av de mannlige studentene studerte innenfor disse tre mest populære retningene.

De mest populære studiene for kvinner, etter bachelor i økonomiske og administrative fag, var bachelorutdanninger i sykepleie og samfunnsfag og juridiske fag. Nærmere 8 prosent av kvinnelige studenter gikk bachelor i sykepleie i 2021.

Kjønnsbalansen varierer innenfor de ulike studiene. Det mest populære studiet, bachelorutdanning i økonomiske og administrative fag, hadde også den mest kjønnsbalanserte studentmassen. Her var 52 prosent menn og 48 prosent kvinner.

Blant studentene på bachelor i sykepleie finner vi 86 prosent kvinner og 14 prosent menn. Fordelingen er omvendt blant studenter som tar bachelorutdanninger i ingeniørfag, med en kvinneandel på kun 20 prosent.

Flere tar master i 2021

67 prosent av studentene i Norge tar en  . Bachelorutdanninger er dermed mest vanlig. Vi ser likevel en utvikling hvor flere studenter tar  . Mens det i 2015 gjaldt 24 prosent av studentene, har andelen økt til 33 prosent i 2021. Merk også at de siste 4 prosentpoengene i økning fant sted i 2020 og 2021.

Ser vi på mastergrader for seg er sivilingeniør/masterutdanninger i teknologi de mest populære, med nærmere 15 prosent av masterstudentene. Masterutdanninger i helse-, sosial- og idrettsfag samt naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag var også populære, med henholdsvis 9 og 8 prosent av masterstudentene. For kvinner var masterutdanninger i helse-, sosial- og idrettsfag mest populært, mens sivilingeniør/masterutdanninger i teknologi var mest populært blant menn.

Figur 2. Utvalgte universitets- og høgskoleutdanninger i Norge, høyere nivå, etter kjønn. Topp 5. 2021