Artikler om studenter i universitets- og høgskoleutdanning

Artikler, analyser og publikasjoner

2022

 1. Slik henger utdanning sammen med foreldrenes utdanningsnivå Artikkel 21. september

  Barn av foreldre med lavere utdanning presterer i gjennomsnitt dårligere på skolen, fullfører videregående skole sjeldnere og tar i mindre grad høyere utdanning enn de som har foreldre med mer utdanning.

 2. Høy arbeidsbelastning blant studenter med jobb Artikkel 17. august

  En heltidsstudent med jobb bruker i gjennomsnitt 50 timer i uken på studier og jobb. Studentene med jobb bruker i snitt tre timer mindre i uka på studier enn de som ikke jobber.

 3. Nå er det over 300 000 studenter i Norge Artikkel 31. mars

  Gjennom pandemien har det vært en stor økning i antall studenter ved norske universiteter og høgskoler, og nå er det for første gang over 300 000 studenter i Norge. Økningen er størst blant de eldste studentene.

2021

 1. Dette er de største studiestedene i Norge Artikkel 12. august

  De seks største studiestedene tiltrekker seg over halvparten av alle som tar høyere utdanning.

2020

 1. Dette er de mest populære studiene i Norge Artikkel 26. mars

  En av ti studenter i Norge tar en bachelorgrad i økonomiske og administrative fag.