Dette er de største studiestedene i Norge

Publisert:

Endret:

De seks største universitetene og høgskolene tiltrekker seg over halvparten av alle som tar høyere utdanning.

 

Høsten 2019 var det 296 200 studenter i universitets- og høgskoleutdanning i Norge og i utlandet – en økning på nesten 3 000 fra året før viser tall fra Studenter i høyere utdanning.

Mens 281 700 studenter studerte ved universiteter og høgskoler i Norge, var det 14 500 gradsstudenter fra Norge i utlandet.

I perioden 2016-2018 var det en rekke strukturendringer i universitets- og høgskolesektoren som førte til at «nye» utdanningsinstitusjoner stadig dukket opp på lista over de 10 største lærestedene. I 2019 var det ingen slike strukturendringer og det er de samme studiestedene på topp-10 lista i 2019, som i 2018.

Over halvparten av studentene fordeler seg på de seks største studiestedene i Norge: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Universitetet i Oslo (UiO), OsloMet – storbyuniversitetet, Handelshøyskolen BI, Universitetet i Bergen og Universitetet i Sørøst-Norge.

Figur 1: Studenter i universitets- og høgskoleutdanning i Norge fordelt på utvalgte læresteder. 2018 og 2019

2018 2019
Universitetet i Agder 13023 12849
Høgskolen i Innlandet 13642 14259
Høgskulen på Vestlandet 15836 16134
UiT - Norges arktiske universitet 16540 16424
Universitetet i Sørøst-Norge 18105 17890
Universitetet i Bergen 17607 17955
Handelshøyskolen BI 19728 19301
OsloMet - storbyuniversitetet 20428 20729
Universitetet i Oslo 27354 27177
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 40763 41654

NTNU hadde 41 650 studenter høsten 2019 og var klart størst i antall studenter. Studenttallet ved NTNU økte betydelig fra og med 2016 da Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Ålesund ble slått sammen med NTNU.

Deretter var det 27 200 studenter ved Universitetet i Oslo høsten 2019 – en liten nedgang de siste to årene. Høgskolen i Oslo og Akershus ble universitet i 2018 og byttet navn til OsloMet – storbyuniversitetet. Høsten 2019 hadde OsloMet over 20 700 studenter, noe som førte til en 3. plass i antall studenter.

Eneste endringen fra 2018 til 2019 er at Universitetet i Bergen legger seg inn på 5. plass med 18 000 studenter, en plass de overtar fra Universitetet i Sørøst-Norge som hadde 17 900 studenter i 2019.

Høgskolen Kristiania hadde 9 100 studenter i 2019 – som gir en 13. plass i antall studenter. De hadde den største økningen i antallet studenter fra 2018 til 2019 med over 900 studenter, en økning på 11 prosent.

Det er også verdt å merke seg at det var 14 500 studenter fra Norge i utlandet høsten 2019 – noe som er 500 færre enn i 2018 og 2 500 færre enn i 2014. Hvordan Korona-pandemien slår ut på studenter i utlandet høsten 2020 gjenstår å se.

Faktaside