Høsten 2022 var det registrert 298 000 Personer som er registrert som studenter ved universiteter eller høgskoler per 1. oktober. Tallene inkluderer ikke doktorgradsstudenter.. Antall studenter gikk ned med 7 000 fra 2021 til 2022. Det viser nye tall fra den årlige statistikken Studenter i universitets- og høgskoleutdanning.

Under pandemien økte studenttallene kraftig, med en årlig vekst i antall universitets- og høgskolestudenter på hele 4 prosent. Dette skjedde både i 2020 og 2021. Gjennomsnittlig årlig vekst i studenttall de siste ti årene før pandemien var på 2 prosent.

– Nedgangen i antall studenter i 2022 kan tolkes som at vi er på vei tilbake til normalen etter to år med stor økning i studenttallene. Det er likevel viktig å merke seg at det faktisk er 16 000 flere studenter i 2022 enn det var i 2019, sier seniorrådgiver Geir Nygård.

Figur 1. Studenter i universitets- og høgskoleutdanning i Norge

Nedgang ved nesten alle læresteder

Universitetet i Sørøst-Norge og Handelshøyskolen BI mistet flest studenter, og hadde rundt 1 000 færre studenter høsten 2022 sammenlignet med året før. Dette svarer til en nedgang på henholdsvis 6 og 5 prosent.

De fleste læresteder hadde en prosentvis nedgang i studenttallene. Ett av unntakene er Norges idrettshøgskole, hvor det var 300 flere studenter i 2022 enn i 2021, en økning fra 1 200 i 2021 til 1 500 i 2022 – eller 24 prosent.

– Det var ikke overraskende at antallet studenter økte under pandemien. Flere valgte nok å ta utdanning som følge av permitteringer og et utfordrende arbeidsmarked, sier Geir Nygård.

I 2020 så man en stor økning i antall 19-åringer som begynte å studere, som vil si at flere valgte å begynne direkte i høyere utdanning etter fullført videregående.

– Høsten 2022 ser vi at antallet unge studenter normaliserer seg igjen. Uten restriksjoner er det trolig flere unge som velger å gjøre annet før høyere utdanning, sier Nygård.

Figur 2. Prosentvis endring i antall studenter i Norge, etter alder
Figur 2. Prosentvis endring i antall studenter i Norge, etter alder. Les mer om innholdet i tekstbeskrivelse og kilde under figuren

Figur 2 viser en gjennomsnittlig årlig vekst på rundt 2 prosent i antall studenter ved norske universiteter og høgskoler i perioden 2010-2019. Figuren viser også at andelen studenter i nesten alle aldre gikk ned fra 2021 til 2022.

  • 1Verdiene for 2022 viser prosentvis endring fra 2021.
  • 2Beregningen av gjennomsnittlig årlig vekst er basert på perioden 2010-2019. Årene 2020 og 2021 er holdt utenfor på grunn av pandemien og kraftig økning i antall studenter.