Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja

Til toppen
06326: Medlemmer i trus- og livssynssamfunn som mottek offentleg stønad og er utanfor Den norske kyrkja, etter religion/livssyn 2006 - 2019
Sist endret
03.12.2019
Kontakt
Øyvind Bolsgård, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 63
obo@ssb.no

Måleenhet
Medlemmer i trus- og livssynssamfunn:
personer
Referansetid
Medlemmer i trus- og livssynssamfunn:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
religion/livssyn
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 14 Valgte 1

religion/livssyn

Totalt 10 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

religion/livssyn
Jødedom
Eitt samfunn er ikkje representert i statistikken for 2012
Sikhisme
Eitt samfunn er ikkje representert i statistikken for 2010
Sikhisme
Eitt samfunn er ikkje representert i statistikken for 2012

Brukerveiledning for statistikkbanken