Artikler om godstransport med lastebil

Artikler, analyser og publikasjoner

2024

 1. 266 millioner tonn gods på lastebil Artikkel 19. april

  Norske lastebiler transporterte totalt 266,4 millioner tonn gods i 2023. Det er tilnærmet det samme som i året før. Transportarbeidet var på 24,4 milliarder tonnkilometer. Dette tilsvarer transportarbeidet som ble utført i 2022.

 2. Norske lastebiler taper markedsandeler Artikkel 6. februar

  Norske lastebilers andel av grensetransporten minker stadig. De norske lastebilene fraktet 29,5 prosent av grensetransporten i 2023, 1,2 prosentpoeng mindre enn i 2022.

 3. Nedgang for lastebiltransport Artikkel 24. januar

  Norske lastebiler transporterte 67,4 millioner tonn gods på turer i Norge og til/fra utlandet i 3. kvartal 2023 – 2,2 prosent mindre enn i 3. kvartal 2022.

2023

 1. Mer godstransport på norske veier Artikkel 13. oktober

  Norske lastebiler fraktet 129,8 millioner tonn gods innenlands og 2,4 millioner tonn utenlands i første halvår 2023.

 2. Nedgang for utenlandske lastebiler Artikkel 22. september

  I 2022 ble det fraktet 280,1 millioner tonn gods med lastebiler på vei i Norge og til og fra utlandet. Det er omtrent det samme som året før. De utenlandske lastebilene fraktet 10,4 millioner tonn. Dette er 24,9 prosent mindre enn i 2021.

 3. Svak nedgang i lastebiltransporten Artikkel 14. juli

  Det totale transportarbeidet med norske lastebiler gikk svakt ned med 1,7 prosent fra 1. kvartal 2022 til 1. kvartal i 2023 og endte på 5,8 milliarder tonnkilometer. Transportert godsmengde gikk ned med 1,5 prosent.

 4. Mer transportarbeid Artikkel 21. april

  Tallene for hele 2022 viser at norskregistrerte lastebiler transporterte 266,8 millioner tonn gods i Norge og utlandet og utførte et transportarbeid på 24,4 milliarder tonnkilometer. Dette tilsvarte en økning for transportmengden og transportarbeidet på henholdsvis 0,2 og 8,3 prosent i denne perioden.

 5. Mest godstransport på vei over grensen på utenlandske lastebiler Artikkel 3. februar

  I 2022 hadde utenlandske lastebiler omtrent den samme andelen av grensetransportene som i 2021, rundt 70 prosent. De norskregistrerte lastebilenes andel var om lag 30 prosent. Norske lastebiler har over tid tapt markedsandeler.

 6. Frakter like mye, men kjører lengre Artikkel 23. januar

  Det samlede transportarbeidet utgjort av norske lastebiler økte med 15,3 prosent i 3. kvartal 2022 sammenliknet med 3. kvartal i 2021.

2022

 1. Mindre gods med norske lastebiler Artikkel 14. oktober

  Norskregistrerte lastebiler fraktet totalt 69,2 millioner tonn gods til, fra og i Norge i 2. kvartal i år. Det er 2,4 prosent mindre enn i tilsvarende kvartal i fjor. De utførte et transportarbeid på nesten 6 milliarder tonnkilometer, 2,6 prosent mer enn i samme periode i 2021.

 2. Kraftig økning for polske lastebiler Artikkel 30. september

  I 2021 transporterte lastebiler på vei 16,9 millioner tonn gods inn og ut av Norge. Dette er 15 prosent mer enn i 2020. De utenlandske bilenes andel var på 70,9 prosent, 2,2 prosentpoeng mer enn året før.

 3. Fortsatt økning i transport med norske lastebiler Artikkel 22. juli

  Norske lastebiler utførte transportarbeid på 5,9 milliarder tonnkilometer i 1. kvartal 2022, en økning på 5,7 prosent fra tilsvarende kvartal i 2021. De transporterte til sammen 62 millioner tonn gods i Norge og til og fra utlandet.

 4. Mer godstransport på norske veier Artikkel 22. april

  De norskregistrerte lastebilene fraktet 261,1 millioner tonn gods innenlands i 2021, 9,3 prosent mer enn i 2020. Gjennomsnittlig transportlengde per tonn gikk ned fra 80,5 kilometer per tonn i 2021 til 78,1 kilometer per tonn i 2020.

 5. Norske lastebiler økte markedsandelen Artikkel 4. februar

  I 4. kvartal 2021 sto norske lastebiler for 31,3 prosent av godstransporten over grensen. Det er nesten 1,0 prosentpoeng mer enn i samme kvartal året før. Transportmengden med norske biler økte med 4,6 prosent sammenlignet med 4. kvartal 2020.

 6. Økning i godstransport med norske lastebiler Artikkel 21. januar

  Norske lastebiler transporterte 67,7 millioner tonn gods innenlands i 3. kvartal 2021, 9,9 prosent mer enn i tilsvarende kvartal 2020. Transportarbeidet var på 4,9 milliarder tonnkilometer, en økning på 1,8 prosent sammenlignet med samme periode i 2020.