Av det totale Transportarbeid blir utført når et transportmiddel frakter en bestemt godsmengde over en viss avstand. Benevningen som brukes for transportarbeid, er tonnkilometer. ble 5,4 milliarder tonnkilometer utført i Norge. Det er om lag det samme som i 1. kvartal året før, viser nye tall fra statistikken Godstransport med norske lastebiler.

Innenlands fraktet lastebilene 60,0 millioner tonn gods, noe som er 1,2 prosent mindre enn i tilsvarende kvartal året før. I forbindelse med turer til og fra utlandet ble det fraktet 1,2 millioner tonn, en nedgang på 11,6 prosent. Transportarbeid i forbindelse med utenlandstransport gikk ned med 20,4 prosent i samme periode.

Figur 1. Nasjonal og internasjonal transport med norske lastebiler
Figur 1. Nasjonal og internasjonal transport med norske lastebiler. Les mer om innholdet i tekstbeskrivelse og kilde under figuren.

Figuren viser en liten nedgang for samlet transportmengde og transportarbeid på henholdsvis 1,3 og 1,7 prosent, sammenlignet med 1. kvartal 2022, og en økning for samlet transportmengde på 10,1 prosent og en nedgang for samlet transportarbeid på 1,8 prosent, sammenlignet med 1. kvartal 2014.

390 millioner kilometer med gods

I 1. kvartal 2023 kjørte norske lastebiler totalt 542 millioner kilometer, omtrent det samme som i 1. kvartal 2022. Av dette ble 390 millioner kilometer kjørt med gods. Dette utgjør en tomkjøringsandel på 28,0 prosent, 0,6 prosentpoeng høyere enn året før.

Figur 2. Nasjonal transport. Kjøretøykilometer med lastebil. Mill. km

Stabil aktivitet i massetransport

Norskregistrerte lastebiler fraktet 28,5 millioner tonn Det er transport av stein, grus, sand og jord med videre. på norske veier i 1. kvartal 2023. Dette er omtrent det samme som i tilsvarende periode i 2022.

Massetransporten utgjorde 47,5 prosent av den totale transportmengden i 1. kvartal 2023. Tilsvarende andel for transportarbeidet var på 23,8 prosent. Andelen er betydelig lavere i transportarbeidet, fordi massetransporten som regel utføres over korte avstander.

Lengre kjøring i leietransporten

Transporten, hvor godset transporteres for en oppdragsgiver mot betaling. økte sin andel av transportarbeidet fra 84,8 til 87,0 prosent fra 1. kvartal 2022 til 1. kvartal 2023. Til tross for at andelen av transportarbeidet økte, gikk prosent av transportmengden i leietransport ned fra 75,5 til 72,0 prosent i samme periode.