Tallene viser at elbiler utgjorde mer enn halve nybilsalget i personbilmarkedet i 314 av 356 kommuner.

Nyeste tall for elbilstatistikk finner du her.

Figur 1. Andelen elbiler av nyregistrerte personbiler i 2021
Kilde: Bilparken, Statistisk sentralbyrå. Kartdata: Kartverket

I 2020 sto Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger for 40 prosent av alle nyregistrerte elektriske personbiler. I 2021 var andelen redusert til 36 prosent. En større andel av elbilene blir altså solgt utenfor de største byene. Leasede biler brukt i distriktene kan også være registrert i større byer slik at andelen i realiteten er høyere.

82 prosent av alle nyregistrerte personbiler i Vestland hadde kun elektrisk motor i 2021. Dette var den største andelen på fylkesnivå etterfulgt av Vestfold og Telemark og Møre og Romsdal med henholdsvis 78 og 77 prosent. Sett bort ifra Svalbard var det Troms og Finnmark og Viken som hadde lavest andel med 56 prosent. I Oslo hadde 57 prosent av alle nyregistrerte personbiler kun elektrisk motor.

Kjøretøyregisteret til Statens vegvesen mangler sikker informasjon om bruker av kjøretøyet og derfor fordeles bilene geografisk etter eier og ikke bruker. Det innebærer at adressen til eieren av kjøretøyet avgjør hvor det hører hjemme. Leasingbiler, som ofte står registrert på et hovedkontor i Oslo-området, betyr at det ikke alltid er samsvar mellom eiers og brukers bosted. Andelen diesel-, bensin og hybridbiler er større blant de nyregistrerte leasingbilene enn for nye biler eid av privatpersoner. Konsekvensen er at statistikken gir for høyt antall fossilbiler i kommuner med leasingselskap og for lavt i andre.

Vekst for el og hybrid

Ved utgangen av 2021 utgjorde personbilene 83 prosent av alle registrerte biler. Antallet elbiler vokste med 36 prosent fra 340 000 til 461 000 og utgjorde 16 prosent av personbilparken. Hybridbiler har en økning på 19 prosent sammenlignet med forrige år og stod for 11 prosent av personbilbestanden. Bensindrevne biler utgjorde 31 prosent av personbilbestanden, en nedgang på 6 prosent. Antallet personbiler med dieselmotor ble redusert med 3 prosent til 1,2 millioner. Dieseldrevne biler stod for 42 prosent av hele personbilparken.

84 prosent av alle kjøretøyer er eid av privatpersoner

Per 31. desember 2021 stod 91 prosent av alle personbiler registrert med privatperson som eier. Andre kjøretøygrupper med størst andel privateide kjøretøy var kombinerte biler, mopeder, motorsykler, snøscootere og traktorer.

Blant kjøretøygruppene med overvekt av foretakseide kjøretøy var ambulanser, busser, varebiler og lastebiler.

 

Figur 2. Fordeling av eierform på kjøretøygrupper. 2021. Prosent

119 000 biler vraket mot pant

Gjennom vrakpantordningen i fjor ble det innlevert 105 181 personbiler og 13 912 varebiler. Dette er til sammen om lag 9 prosent færre enn året før. Person- og varebilene er i gjennomsnitt hhv. 18,3 og 16 år gamle når de tas ut av trafikken.

Figur 3. Antall person- og varebiler vraket mot pant