Helse og samfunn

Under finner du lenker til alle statistikker som inneholder tall for Svalbard. For direkte adgang til Svalbard-tallene velger du den relevante statistikken, og følger lenken til Statistikkbanken. I Statistikkbanken velger du tabellene som inneholder fylkestall, merket med (F). 

Statistikk

Fag- og forskingsbibliotek
Statistikk over bruk av norske universitet og høgskolar, offentlege og private spesialbibliotek.
Museum og samlingar
Statistikken gjev ei oversikt over status på samlingane og aktiviteten i dei norske musea.
Anmeldte lovbrudd og ofre
Statistikken viser lovbrudd registrert av politiet etter lovbruddstype, gjerningssted og politidistrikt, og ofre for anmeldte lovbrudd etter lovbruddstyper og personofrenes kjønn, alder, bosted
Etterforskede lovbrudd
Statistikken viser avgjørelse og siktedes alder, kjønn, bosted, statsborgerskap, tilbakefall og lovbruddstype
Straffereaksjoner
Statistikken viser type reaksjon og straffedes alder, kjønn, bosted, statsborgerskap og lovbruddstype
Forliksrådenes virksomhet
Statistikken oppdateres ikke lenger

Faktasider

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 1 av 1
  1. Samfunnsforhold på Svalbard

    Denne rapporten handler om samfunnsforhold på Svalbard, med vekt på utviklingen siden forrige svalbardmelding i 2016. Den viser blant annet at befolkningen øker, og at innbyggerne har relativt god helse og økonomi.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for Svalbard.

Særskilt Svalbard-statistikk

Statistikk
Befolkningen på Svalbard

Hvor mange bor det på Svalbard? Her finner du statistikk over befolkningen i Longyearbyen og Ny-Ålesund, samt tall for innbyggere i Barentsburg og Hornsund.

Statistikk
Næringer på Svalbard

Hvilke virksomheter finnes på Svalbard og hva jobber folk med? Her finner du tallene som beskriver næringslivet på Svalbard

Statistikk
Offentlig sektor på Svalbard

Se tall for statlige inntekter og utgifter på Svalbard, samt omfanget av offentlig sysselsetting.