Arbeid, lønn og utdanning

Under finner du lenker til alle statistikker som inneholder tall for Svalbard. For direkte adgang til Svalbard-tallene velger du den relevante statistikken, og følger lenken til Statistikkbanken. I Statistikkbanken velger du tabellene som inneholder fylkestall, merket med (F). 

Statistikk

Sysselsetting, registerbasert
Statistikken beskriver sysselsettingen og næringsfordelingen på detaljert regionalt nivå
Skatt for personer
Statistikken gir en oversikt over skattepliktige inntekter, inntektsfradrag og skattepliktig formue, samt skatter og skattefradrag for personer med et skatteforhold til Norge
Barnehager
Barnehagestatistikken gir informasjon om utviklingen i antall barnehager.
Regnskap for private barnehager
Statistikken skal gi en samlet oversikt over driftsinntekter og driftskostnader i private barnehager.

Faktasider

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 0 av 0

  Eldre analyser, artikler og publikasjoner for Svalbard.

  Særskilt Svalbard-statistikk

  Statistikk
  Befolkningen på Svalbard

  Hvor mange bor det på Svalbard? Her finner du statistikk over befolkningen i Longyearbyen og Ny-Ålesund, samt tall for innbyggere i Barentsburg og Hornsund.

  Statistikk
  Næringer på Svalbard

  Hvilke virksomheter finnes på Svalbard og hva jobber folk med? Her finner du tallene som beskriver næringslivet på Svalbard

  Statistikk
  Offentlig sektor på Svalbard

  Se tall for statlige inntekter og utgifter på Svalbard, samt omfanget av offentlig sysselsetting.