Økonomi

Under finner du lenker til alle statistikker som inneholder tall for Svalbard. For direkte adgang til Svalbard-tallene velger du den relevante statistikken, og følger lenken til Statistikkbanken. I Statistikkbanken velger du tabellene som inneholder fylkestall, merket med (F). 

Statistikk

Fylkesfordelt nasjonalregnskap
Statistikken viser hovedstørrelser fra det endelige årlige nasjonalregnskapet fordelt på fylker og landsdeler
Offentlig sektor på Svalbard
Statistikken beskriver offentlig sektor på Svalbard
Skatterekneskap
Skatterekneskapen syner dei akkumulerte skatteinnbetalingane ved utgangen av kvar månad

Faktasider

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 1 av 1
  1. Samfunnsforhold på Svalbard

    Denne rapporten handler om samfunnsforhold på Svalbard, med vekt på utviklingen siden forrige svalbardmelding i 2016. Den viser blant annet at befolkningen øker, og at innbyggerne har relativt god helse og økonomi.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for Svalbard.

Særskilt Svalbard-statistikk

Statistikk
Befolkningen på Svalbard

Hvor mange bor det på Svalbard? Her finner du statistikk over befolkningen i Longyearbyen og Ny-Ålesund, samt tall for innbyggere i Barentsburg og Hornsund.

Statistikk
Næringer på Svalbard

Hvilke virksomheter finnes på Svalbard og hva jobber folk med? Her finner du tallene som beskriver næringslivet på Svalbard

Statistikk
Offentlig sektor på Svalbard

Se tall for statlige inntekter og utgifter på Svalbard, samt omfanget av offentlig sysselsetting.