Miljø og transport

Under finner du lenker til alle statistikker som inneholder tall for Svalbard. For direkte adgang til Svalbard-tallene velger du den relevante statistikken, og følger lenken til Statistikkbanken. I Statistikkbanken velger du tabellene som inneholder fylkestall, merket med (F). 

Statistikk

Areal av land og ferskvatn
Statistikken viser endringar i arealet av kommunar og grunnkrinsar.
Arealbruk og arealressurser
Statistikken beskriver areal som er bebygd etter bruksformål og ubebygde områder etter markslag
Avfall frå hushalda
Statistikk over mengde avfall samla inn i kommunal verksemd
Farlig avfall
Statistikken beskriver ulike typer avfall, avfallsbehandling og kilder til farlig avfall.
Vernede områder
Statistikken omfatter beskyttede områder, etter antall og område de dekker.
Bilparken
Statistikken omfatter kjøretøy med påmontert skilt per 31. desember.
Godstransport på kysten
Statistikken viser omfang og utvikling av gods- og passasjertransport på sjø.
Lufttransport
Statistikken beskriv kommersiell lufttransport av passasjerar og gods
Overnattingar
Statistikken omfattar overnattingar på hotell, hyttegrend, camping, vandrarheim og overnattingar i private fritidsbustader leigd via norsk formidlar.

Faktasider

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 1 av 1
  1. Samfunnsforhold på Svalbard

    Denne rapporten handler om samfunnsforhold på Svalbard, med vekt på utviklingen siden forrige svalbardmelding i 2016. Den viser blant annet at befolkningen øker, og at innbyggerne har relativt god helse og økonomi.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for Svalbard.

Særskilt Svalbard-statistikk

Statistikk
Befolkningen på Svalbard

Hvor mange bor det på Svalbard? Her finner du statistikk over befolkningen i Longyearbyen og Ny-Ålesund, samt tall for innbyggere i Barentsburg og Hornsund.

Statistikk
Næringer på Svalbard

Hvilke virksomheter finnes på Svalbard og hva jobber folk med? Her finner du tallene som beskriver næringslivet på Svalbard

Statistikk
Offentlig sektor på Svalbard

Se tall for statlige inntekter og utgifter på Svalbard, samt omfanget av offentlig sysselsetting.