Miljø og transport

Under finner du lenker til alle statistikker som inneholder tall for Svalbard. For direkte adgang til Svalbard-tallene velger du den relevante statistikken, og følger lenken til Statistikkbanken. I Statistikkbanken velger du tabellene som inneholder fylkestall, merket med (F). 

Statistikk

Areal av land og ferskvatn
Statistikken viser endringar i arealet av kommunar og grunnkrinsar.
Arealbruk og arealressurser
Statistikken beskriver areal som er bebygd etter bruksformål og ubebygde områder etter markslag
Avfall frå hushalda
Statistikk over mengde avfall samla inn i kommunal verksemd
Farlig avfall
Statistikken beskriver ulike typer avfall, avfallsbehandling og kilder til farlig avfall.
Vernede områder
Statistikken omfatter beskyttede områder, etter antall og område de dekker.
Bilparken
Statistikken omfatter kjøretøy med påmontert skilt per 31. desember.
Godstransport på kysten
Statistikken viser omfang og utvikling av gods- og passasjertransport på sjø.
Lufttransport
Statistikken beskriver kommersiell lufttransport av passasjerer og gods
Overnattingar
Statistikken omfattar overnattingar på hotell, hyttegrend, camping, vandrarheim og overnattingar i private fritidsbustader leigd via norsk formidlar.

Faktasider

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 0 av 0

  Eldre analyser, artikler og publikasjoner for Svalbard.

  Særskilt Svalbard-statistikk

  Statistikk
  Befolkningen på Svalbard

  Hvor mange bor det på Svalbard? Her finner du statistikk over befolkningen i Longyearbyen og Ny-Ålesund, samt tall for innbyggere i Barentsburg og Hornsund.

  Statistikk
  Næringer på Svalbard

  Hvilke virksomheter finnes på Svalbard og hva jobber folk med? Her finner du tallene som beskriver næringslivet på Svalbard

  Statistikk
  Offentlig sektor på Svalbard

  Se tall for statlige inntekter og utgifter på Svalbard, samt omfanget av offentlig sysselsetting.