389629
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/styre/aar
389629
statistikk
2020-03-06T08:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Innvandring og innvandrere
no
styre, Styre og leiing i aksjeselskap, styrerepresentantar, styreverv, daglege leiarar, styreleiarar, aksjeselskapEierskap og roller, Virksomheter, foretak og regnskap, Innvandring og innvandrere, Virksomheter, foretak og regnskap
true

Styre og leiing i aksjeselskap

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltal

41,8 %

av representantane i ASA er kvinner

Styrerepresentantar og daglege leiarar i aksjeselskap
20202019 - 2020
AntallAndelEndring i prosent
Styrerepresentantar i AS
I alt636 618100,03,4
Menn515 39581,03,2
Kvinner121 22319,04,4
Styrerepresentantar i ASA
I alt1 257100,01,9
Menn73158,23,1
Kvinner52641,80,2
 
Daglege leiarar i AS
I alt245 955100,02,4
Menn205 10783,42,2
Kvinner40 84816,63,4
Daglege leiarar i ASA
I alt209100,0-0,9
Menn19392,3-2,0
Kvinner167,714,3

Sjå utvalde tabellar frå denne statistikken

Tabell 1 
Styrerepresentantar i AS og ASA, etter kjønn, fordelt på alder, utdanningsnivå, tilsettegrupper og næring

Styrerepresentantar i AS og ASA, etter kjønn, fordelt på alder, utdanningsnivå, tilsettegrupper og næring
2020
AksjeselskapAllmennaksjeselskap
I altProsentdel mennProsentdel kvinnerI altProsentdel mennProsentdel kvinner
I alt636 61881,019,01 25758,241,8
 
Alder
I alt636 618100,0100,01 257100,0100,0
16-24 år3 6010,50,700,00,0
25-44 år171 24425,831,617311,916,3
45-66 år377 19159,558,295272,480,4
67 år eller eldre84 58214,29,413215,73,2
 
Utdanningsnivå
I alt636 618100,0100,01 257100,0100,0
Grunnskuleutdanning60 1459,68,7243,10,2
Vidaregåande utdanning245 59240,231,916816,88,6
Universitets- og høgskuleutdanning, lågare nivå189 97528,436,142633,734,2
Universitets- og høgskuleutdanning, høgare nivå108 25516,618,837624,637,3
Anna32 6515,34,426321,819,8
 
Tilsettegrupper
I alt636 61881,019,01 25758,241,8
Utan tilsette381 14782,517,529659,840,2
1-4 tilsette117 00377,122,915857,043,0
5-9 tilsette53 30778,022,011357,542,5
10-19 tilsette39 59881,318,713456,743,3
20-49 tilsette27 13982,317,722657,542,5
50-99 tilsette9 07581,418,610060,040,0
100-249 tilsette5 79680,819,210554,345,7
250 eller fleire tilsette3 55376,024,012560,839,2
 
Næring
I alt636 61881,019,01 25758,241,8
Jordbruk, skogbruk og fiske10 43185,914,12458,341,7
Bergverksdrift og utvinning3 32185,214,88262,237,8
Industri31 53684,315,722461,238,8
Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn5 30981,818,22853,646,4
Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd2 37085,614,40..
Byggje- og anleggsverksemd89 87189,910,14161,039,0
Varehandel, reparasjon av motorvogner85 68478,721,38653,546,5
Transport og lagring21 43086,413,612759,140,9
Overnattings- og serveringsverksemd20 40773,426,60..
Informasjon og kommunikasjon32 91585,714,39458,541,5
Finansierings- og forsikringsverksemd27 34779,720,330656,543,5
Omsetning og drift av fast eigedom133 76882,517,53452,947,1
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting70 40578,321,716656,643,4
Forretningsmessig tenesteyting27 26580,319,71957,942,1
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting25759,940,10..
Undervisning8 44467,432,60..
Helse- og sosialtenester18 87858,741,30..
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar12 71975,124,90..
Anna tenesteyting8 66745,954,1560,040,0
Lønt arbeid i private hushald475,025,00..
Internasjonale organisasjonar og organ0..0..
Ikkje opplyst25 59082,717,32166,733,3

Tabell 2 
Daglege leiarar i AS og ASA, etter kjønn, fordelt på alder, utdanningsnivå, tilsettegrupper og næring

Daglege leiarar i AS og ASA, etter kjønn, fordelt på alder, utdanningsnivå, tilsettegrupper og næring
2020
AksjeselskapAllmennaksjeselskap
I altProsentdel mennProsentdel kvinnerI altProsentdel mennProsentdel kvinner
I alt245 95583,416,620992,37,7
 
Alder
I alt245 955100,0100,0209100,0100,0
16-24 år1 2450,50,500,00,0
25-44 år68 89226,833,92311,46,3
45-66 år148 80260,759,418186,587,5
67 år eller eldre27 01611,96,252,16,3
 
Utdanningsnivå
I alt245 955100,0100,0209100,0100,0
Grunnskuleutdanning28 38311,810,331,60,0
Vidaregåande utdanning106 24844,835,32110,90,0
Universitets- og høgskuleutdanning, lågare nivå67 28826,034,38539,456,3
Universitets- og høgskuleutdanning, høgare nivå34 35513,516,27133,737,5
Anna utdanning9 6814,03,82914,56,3
 
Tilsettegrupper
I alt245 95583,416,620992,37,7
Ingen tilsette136 75386,513,55592,77,3
1-4 tilsette59 04979,021,03296,93,1
5-9 tilsette22 34276,923,12195,24,8
10-19 tilsette14 92181,118,92391,38,7
20-49 tilsette8 56882,917,13694,45,6
50-99 tilsette2 34186,613,41586,713,3
100-249 tilsette1 32086,713,31384,615,4
250 eller fleire tilsette66182,317,71485,714,3
 
Næring
I alt245 95583,416,620992,37,7
Jordbruk, skogbruk og fiske4 04990,49,63100,00,0
Bergverksdrift og utvinning95392,57,515100,00,0
Industri11 39287,612,43387,912,1
Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn1 21091,48,65100,00,0
Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd71092,87,20..
Byggje- og anleggsverksemd37 59895,64,45100,00,0
Varehandel, reparasjon av motorvogner37 76678,321,713100,00,0
Transport og lagring8 27092,57,52491,78,3
Overnattings- og serveringsverksemd9 25168,731,30..
Informasjon og kommunikasjon12 41089,210,81693,86,3
Finansierings- og forsikringsverksemd10 21286,213,85190,29,8
Omsetning og drift av fast eigedom41 76988,411,6785,714,3
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting31 07180,919,12989,710,3
Forretningsmessig tenesteyting11 07281,818,24100,00,0
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting5893,16,90..
Undervisning3 52365,234,80..
Helse- og sosialtenester8 42356,343,70..
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar4 10173,126,90..
Anna tenesteyting4 46834,066,01100,00,0
Lønt arbeid i private hushald250,050,00..
Internasjonale organisasjonar og organ0..0..
Ikkje opplyst7 64787,212,83100,00,0

Tabell 3 
Styrerepresentantar og daglege leiarar i AS og ASA, etter kjønn og fylke

Styrerepresentantar og daglege leiarar i AS og ASA, etter kjønn og fylke
2020
StyrerepresentantarDaglege leiarar
Aksjeselskap (AS)Allmennaksjeselskap (ASA)Aksjeselskap (AS)Allmennaksjeselskap (ASA)
I altProsentdel mennProsentdel kvinnerI altProsentdel mennProsentdel kvinnerI altProsentdel mennProsentdel kvinnerI altProsentdel mennProsentdel kvinner
I alt636 61881,019,01 25758,241,8245 95583,416,620992,37,7
 
Viken127 41680,319,725259,140,954 23783,816,24095,05,0
Oslo120 97781,218,863057,942,140 48281,818,210689,610,4
Innlandet35 26980,719,32365,234,814 01483,516,54100,00,0
Vestfold og Telemark46 55481,918,11560,040,019 72385,214,83100,00,0
Agder37 32282,817,21464,335,714 66585,114,92100,00,0
Rogaland56 38182,317,77357,542,522 16584,515,513100,00,0
Vestland76 19680,319,711954,645,428 32183,116,92090,010,0
Møre og Romsdal32 97281,019,03161,338,712 41284,615,4683,316,7
Trøndelag - Trööndelage50 86981,118,98258,541,519 33583,116,911100,00,0
Nordland26 14379,720,31258,341,710 02881,218,82100,00,0
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku26 03478,921,1650,050,010 40581,518,52100,00,0
Svalbard48576,123,90..16875,624,40..

Tabell 4 
Styrerepresentantar i AS og ASA, etter talet på styreroller og kjønn

Styrerepresentantar i AS og ASA, etter talet på styreroller og kjønn
2020
Tal på styrerepresentantarProsent
I altMennKvinnerI altMennKvinner
I alt322 285239 05383 232100,0100,0100,0
1 styrerolle211 497147 16464 33365,661,677,3
2-3 styreroller77 80262 42115 38124,126,118,5
4-5 styreroller17 83015 5822 2485,56,52,7
6-9 styreroller9 4598 5988612,93,61,0
10-19 styreroller4 3103 9763341,31,70,4
20-49 styreroller1 2071 143640,40,50,1
50-99 styreroller15514690,00,10,0
100 eller fleire styreroller252320,00,00,0

Tabell 5 
Daglege leiarar i AS og ASA, etter kor mange føretak dei er dagleg leiar i og kjønn

Daglege leiarar i AS og ASA, etter kor mange føretak dei er dagleg leiar i og kjønn
2020
Tal på daglege leiararProsent
I altMennKvinnerI altMennKvinner
I alt211 827169 35342 474100,0100,0100,0
Dagleg leiar i 1 føretak153 690117 51736 17372,669,485,2
Dagleg leiar i 2-3 føretak46 37940 7495 63021,924,113,3
Dagleg leiar i 4-5 føretak7 4597 0044553,54,11,1
Dagleg leiar i 6-9 føretak2 9562 8051511,41,70,4
Dagleg leiar i 10-19 føretak1 048999490,50,60,1
Dagleg leiar i 20-49 føretak261247140,10,10,0
Dagleg leiar i 50-99 føretak312920,00,00,0
Dagleg leiar i 100 eller fleire føretak3300,00,00,0

Tabell 6 
Aksjeselskap (AS og ASA), etter storleiken på styret, tilsettegrupper, næring og styrerepresentantane sitt kjønn

Aksjeselskap (AS og ASA), etter storleiken på styret, tilsettegrupper, næring og styrerepresentantane sitt kjønn
2020
Aksjeselskap (AS)Allmennaksjeselskap (ASA)
I altProsentdel begge kjønnProsentdel kun mennProsentdel kun kvinnerI altProsentdel begge kjønnProsentdel kun mennProsentdel kun kvinner
I alt333 78920,570,98,6211100,00,00,0
 
Storleik på styret
I alt333 78920,570,98,6211100,00,00,0
1-2 styrerepresentantar250 50811,877,111,10...
3-4 styrerepresentantar68 51643,155,61,446100,00,00,0
5-6 styrerepresentantar12 58159,939,80,385100,00,00,0
7-8 styrerepresentantar1 90876,523,40,156100,00,00,0
9-10 styrerepresentantar23885,714,30,016100,00,00,0
11 eller fleire styrerepresentantar3884,215,80,08100,00,00,0
 
Tilsettegrupper
I alt333 78920,570,98,6211100,00,00,0
Ingen tilsette212 87218,374,07,857100,00,00,0
1-4 tilsette67 56620,267,612,232100,00,00,0
5-9 tilsette24 14726,463,710,021100,00,00,0
10-19 tilsette15 79128,365,26,523100,00,00,0
20-49 tilsette8 97032,762,84,536100,00,00,0
50-99 tilsette2 41640,957,81,415100,00,00,0
100-249 tilsette1 35745,953,01,113100,00,00,0
250 eller fleire tilsette67059,040,01,014100,00,00,0
 
Næring
I alt333 78920,570,98,6211100,00,00,0
Jordbruk, skogbruk og fiske5 07620,276,03,83100,00,00,0
Bergverksdrift og utvinning1 28025,272,72,015100,00,00,0
Industri13 45823,970,95,333100,00,00,0
Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn1 59637,760,51,85100,00,00,0
Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd86724,573,81,70...
Byggje- og anleggsverksemd47 38014,283,32,65100,00,00,0
Varehandel, reparasjon av motorvogner45 66621,667,510,913100,00,00,0
Transport og lagring10 37418,777,24,124100,00,00,0
Overnattings- og serveringsverksemd10 89627,159,413,60...
Informasjon og kommunikasjon16 21718,177,14,816100,00,00,0
Finansierings- og forsikringsverksemd18 48114,974,510,651100,00,00
Omsetning og drift av fast eigedom66 43722,472,35,37100,00,00
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting39 70820,668,910,530100,00,00
Forretningsmessig tenesteyting14 17721,569,98,64100,00,00
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting6485,914,10,00..0
Undervisning4 39027,153,319,60..0
Helse- og sosialtenester10 13930,144,325,60..0
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar5 52329,658,611,70..0
Anna tenesteyting5 24024,631,044,41100,00,00
Lønt arbeid i private hushald333,366,70,00..0
Internasjonale organisasjonar og organ0...0...
Ikkje opplyst16 81714,476,39,34100,00,00,0

Om statistikken

Statistikken gir oversikt over styrerepresentantane og dei daglege leiarane i allmennaksjeselskap og aksjeselskap etter kjønn, landbakgrunn, alder og utdanningsnivå. Den gir dessutan tal på styreroller etter kjønn.

Omgrep

Definisjon av dei viktigaste omgrepa og variablane

Føretak
Eit føretak er definert som den minste kombinasjonen av juridiske einingar som produserer varer eller tenester, og som til ei viss grad har sjølvstendig avgjerdsmakt. I statistikken blir juridisk eining behandlet som eit føretak.

Organisasjonsform
Selskapsform i ER. Her skil ein bl.a. mellom aksjeselskap (AS) og allmennaksjeselskap (ASA).

Allmennaksjeselskap (ASA) og aksjeselskap (AS)
I AS og ASA har ingen av eigarane personleg ansvar for selskapets skyldnad. Eigarane sitt ansvar for selskapets gjeld er avgrensa til aksjekapitalen. AS kan, til forskjell frå ASA, ikkje ta opp aksjekapital frå allmennheita.

Aksjeselskapa (AS) skal ha eit styre som består av ett eller fleire medlemmer. Selskapet kan ha dagleg leiar (Lov om aksjeselskaper). Allmennaksjeselskapa (ASA) skal ha dagleg leiar og eit styre med minst tre medlemmer (Lov om allmennaksjeselskaper).

Rolletype
Rolletypane i denne statistikken er styreleiar, nestleiar og styremedlemmer (styrerepresentantar), samt dagleg leiar i AS og ASA.

Tilsette

Det er plikt til å innrapportere i a-ordninga når utbetalt lønn og/eller utgiftsgodtgjering for ein person overstig 1 000 kr per år.

Landbakgrunn
er for innvandrarare eiget fødeland. Personar utan innvandringsbakgrunn har berre Noreg som landbakgrunn. For norskfødde er dette foreldres eventuelle utanlandske fødeland.

Standard klassifikasjonar

Standard for næringsgruppering (SN2007)

Standard for inndeling av føretak etter storleiksgruppe

Standard for organisasjonsform

Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS2000)

Administrative opplysingar

Namn og emne

Namn: Styre og leiing i aksjeselskap
Emne: Virksomheter, foretak og regnskap

Neste publisering

Ansvarleg seksjon

Seksjon for næringslivets utvikling

Regionalt nivå

Nasjonalt nivå og fylkesvis

Kor ofte og aktualitet

Statistikken blir publisert årleg med tal per 1. januar i inneverande år.

Internasjonal rapportering

Ikkje relevant

Lagring og bruk av grunnmaterialet

Informasjon om populasjonane blir lagra mellombels i programspråket SAS og i lang tid som tekstfiler.

Bakgrunn

Føremål og historie

Føremålet

Føremålet med statistikken er å gi ein oversikt over kven styrerepresentantane og dei daglege leiarane i eksisterande aksjeselskap er. Statistikken blir fordelt etter kjønn, alder og utdanningsnivå, samt storleiken på føretaket og føretaket si næring. Det blir òg sett på kor mange styre- og leiarverv personar har.

Historie

Føremålet var å etablere eit statistikkgrunnlag basert på ulike datakjelder i SSB, som kunne setje lys på nye sider ved næringslivet med virksomhet/føretak som utgangspunkt og eining i statistikkane, men med fokus på rolleinnehavarane.

Den fyrste publiseringa for aksjeselskap per 1. januar er for året 2004 og for nye aksjeselskap for året 2003. Den siste publiseringa for nye aksjeselskap er for året 2013.

Den fyrste publiseringa fokuserte på kvinner og innvandrarar i personleg eigde føretak og styrerepresentasjon i allmennaksjeselskapa (ASA). Grunngjevinga for berre å ta med ASA var at det er denne organisasjonsforma som lovforslaget om minimum 40 prosent av kvart kjønn gjeld for. Den siste publiseringa om kjønnsrepresentasjonen i ASA-styra var per 1. juli 2008, eit halvt år etter at lova tok til å gjelde.

 

Brukarar og bruksområde

Brukarar av statistikken er offentleg forvalting, forskingsmiljø, media og næringslivet.

Likebehandling av brukere

Prinsipper for likebehandling

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før statistikken er publisert samtidig for alle kl. 8.00 på www.ssb.no etter varsling minst tre månader før i Statistikkalenderen.

Samanheng med annan statistikk

Nivåtala som blir presentert, vil avvike frå talet på juridiske einingar i Einingsregisteret (ER), og kan på næringsnivå avvike frå det som vert presentert i strukturstatistikkane. Avviket i forhold til ER skyldast i hovudsak at ER omfattar alle juridiske einingar, også dei som ikkje driv næringsverksemd, og at VoF gjennomfører mange kontrollar for å finne ut om eit føretak verkeleg er aktivt.

Ein vil også sjå at tala kan avvike frå den andre føretaksstatistikken til SSB. Årsaka til dette er at ein i statistikken om eigarskap og roller ikkje tek med føretaka som berre har juridiske personar som eigarar eller som manglar rolleopplysningar.

Lovheimel

Ikkje relevant

EØS-referanse

Ikkje relevant

Produksjon

Omfang

Aksjeselskap (AS og ASA) per 1. januar

Populasjonen er ulik statistikkpopulasjonen i føretaksdemografien. Utgangspunktet er alle aksjeselskap som er registrert i Føretaksregisteret (FR) og er aktive (ikkje sletta) per ein bestemt dato.

Føretaksdemografien omfattar alle næringar etter Standard for næringsgruppering SN2007, unnateke primærnæringane (næringane 01 jordbruk, 02 skogbruk og 03 fiske, fangst og fiskeoppdrett) og offentleg administrasjon og forsvar (næring 84). Frå og med statistikkåret 2009 er statistikken avgrensa ut frå næring etter Standard for næringsgruppering SN2007. Frå 2000 til 2008 blei statistikken avgrensa ut frå SN2002.

Datakjelder og utval

Statistikken byggjer på Verksemd- og føretaksregisteret (VoF), rolleopplysningane i Einingsregisteret (ER), befolkningsstatistikksystemet (BeReg), og Nasjonal utdanningsdatabase (NUDB). Tal på tilsette er henta frå Seksjon for arbeidsmarknadstatistikk, og er basert på tal frå a-ordninga.

Rolleopplysningane i Einingsregisteret (ER) gir ei oversikt over alle fysiske og juridiske personar som har roller i norsk næringsliv. Dei fysiske personane er registrert med fødselsnummer eller D-nummer, medan dei juridiske personane er føretak som er registrert ved organisasjonsnummer. Ingen kan registrere eit føretak i ER utan også å registrere rolleinnehavarar. Det vert stilt ulike krav til rolleinnehavarar innanfor dei ulike organisasjonsformene.

Informasjon om den fysiske rolleinnehavaren i ER vert oppdatert løpande, og informasjon vert vaska mot data frå Det sentrale folkeregister kvart døgn.

BeReg byggjer på folkeregisteropplysningar. Sidan 1946 har det i den enkelte kommune vore eit lokalt folkeregister som skal registrere alle som er busett i kommunen i samsvar med lov om folkeregistrering og føreskrifter til lova. Folkeregisteret får melding om fødslar, dødsfall, giftarmål, skilsmisser, flyttingar osv. frå ulike kjelder.

Befolkningas høgaste utdanning (BHU) og Nasjonal utdanningsdatabase (NUDB)
Registeret over befolkningas høgaste utdanning vert no trekt direkte ut frå Nasjonal utdanningsdatabase (NUDB). NUDB samlar all utdanningsstatistikk over avslutta og oppstarta utdanning frå skuleåret 1974/75 og BHU-opplysningar frå 1970 inn i ei felles database. Grunnlaget for utrekket er busette i Noreg som er 16 år eller eldre per 1.10. det gjeldande året. Den utdanningsaktiviteten som har høgast nivå i Standard for utdanningsgruppering (NUS2000) som er registrert i NUDB gir status for BHU for den enkelte person. Ved fleire utdanningsaktivitetar vert først den utdanninga som har høgaste nivå i NUS2000 valt. Dersom nivået ikkje skil utdanningsaktivitetane, vert den utdanninga som har høgaste klassetrinn valt. Dersom klassetrinn ikkje skil utdanningsaktivitetane, vert utdanninga som ikkje har kode for allment fagfelt i NUS2000 valt. Om fagfelt heller ikkje kan skilje mellom utdanningsaktivitetane, vert utdanninga med den nyaste avslutningsdatoen valt. Dersom avslutningsdato ikkje skil utdanninga, vert det tilfeldig valt (sjå òg Om statistikken).

Talet på dei tilsette er tal frå a-ordninga for talet på tilsette per verksemd for midtveka i kvar månad. Tala var tidlegare basert på Aa-registeret. Frå 1. januar 2015 blei Aa-registeret saman med fleire rapporteringar frå arbeidsgjevarar til Skatteetaten og SSB samordna i ei felles rapportering, a-ordninga.

Det blir ikkje nytta utval i denne statistikken.

Datainnsamling, editering og beregninger

Statistikken byggjer på administrative data, og allereie føreliggjande statistikkbasar og statistikkregister.

Verksemd- og føretaksregisteret (VoF) er per i dag eit heildekkjande og kvalitetssikra register med omsyn til omfang og grunndata.

Populasjonen av aktive føretak blir kvalitetssikra mellom anna gjennom direkte kontakt med einingar når det gjeld datafangsten i samband med strukturstatistikkane og gjennom kopling mot administrative register i Overvakingssystemet for verksemder i VoF.

Det går føre seg ei kontinuerleg kvalitetssikring av næringskodane på verksemder og føretak i VoF. Kvalitetssikringa skjer mellom anna gjennom kontakt med føretaka i SSBs strukturundersøkingar, gjennom andre administrative kjelder og gjennom direkte kontakt med føretaka på annan måte, og ved hjelp av meldingar om føremålsendringar til ER.

Sesongjustering

Ikkje relevant

Konfidensialitet

Ikkje relevant

Samanlikningar over tid og stad

Statistikken vert publisert årleg slik at resultatet kan samanliknast frå år til år. I Statistikkbanken vil ein finne resultat på fylkesnivå.

Nøyaktigheit og pålitelegheit

Feilkjelder og uvisse

Føretaksdata

Statistikken baserer seg på statistiske og administrative kjelder. Fleire administrative register er sentrale i arbeidet med oppdateringane av VoF og blir nytta både til å definere populasjonen og til å hente inn kjennemerke og opplysningar. ER, Momsregisteret og a-ordninga blir nytta til å hente inn opplysningar om einingane. Dette gir grunnlag for registerfeil som kan påverke uvissa i statistikken.

Ei mogleg feilkjelde er forelda opplysningar som følgje av etterslep i registreringane. Slike etterslep har si årsak i det faktum at endringar ofte blir registrerte etter at dei har hendt. Konsekvensen er at registera ikkje er fullstendig oppdaterte til kvar tid, og det kan føre til at forelda opplysningar blir nytta som datagrunnlag i statistikken.

I samband med nyregistreringar skal oppgåvegjevar opplyse om dette er ei ny verksemd eller eit eigarskifte. Der slike opplysningar manglar, blir det gjennomført dublettkontroll mot eksisterande føretak for å identifisere eventuelle eigarskifte. Alle eigarskifte blir ikkje fanga opp i desse rutinane, og talet på nyetableringar blir rekna å vere litt for høgt sett i samband med talet på nyregistreringar. Dessutan er det mange nye føretak som ikkje startar opp noka verksemd.

Befolkningsdata
Kvaliteten på datagrunnlaget frå Det sentrale folkeregister er generelt svært god for statistiske føremål. Eit relevant ankepunkt er likevel forsinka meldingar. Forsinka meldingar kan føre til at hendingar vert registrerte og telt med i feil kalenderår. Dette vert mindre problematisk når ein legg saman tal for fleire år.

Det sentrale folkeregisteret består av personar som har norsk personnummer, og personar med D-nummer. Enkelte av personane med D-nummer er personar som bur i utlandet, men som jobbar i Noreg. Desse vil ikkje få anna enn et D-nummer, mens personar som flyttar til Noreg etter kvart vil få norsk personnummer. Det kan derfor være vanskeleg å skilje mellom innvandrarar som har flytta til Noreg og personar som bur i utlandet. Eit anna problem kan vere personar som får endra personnummer som følgje av nye opplysningar om fødselsdato, etc.

Utdanningsdata
For feilkjelder i utdanningsdata, sjå Om statistikken.

Revisjon

Ikkje relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB