Eierskap og roller

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 7 av 7
Sterk vekst i utbytte

Aksjonærer i norske foretak mottok rekordhøye 691 milliarder kroner i utbytte i 2021. Utbyttet økte med 47 prosent fra 469 milliarder kroner i 2020.

Mer populært enn før å starte aksjeselskap blant høyt utdannede

Det var 78 700 personer som startet foretak i 2021. Av disse startet 41 500 personlig eide foretak, mens 37 100 startet aksjeselskap. I tillegg var det 5 400 foretak, noen i samarbeid med personer, som etablerte andre foretak. Det var 12 prosent flere personer og foretak som var gründere i 2021 enn i 2019, året før pandemien.

Andelen kvinner i styre og ledelse øker sakte

Mens økningen i andelen kvinner blant styremedlemmene i aksjeselskap (AS) knapt er merkbar, har andelen styremedlemmer med innvandrerbakgrunn økt sterkere, relativt sett.

Innvandrere og entreprenørskap

I dette prosjektet presenterer vi en monitor som belyser betydningen av innvandrere for verdiskaping gjennom entreprenørskap og i hvilken grad egen næringsvirksomhet kan være egnet som karrierevei for innvandrere.

Kapitalflyt og eierskap i Norge, 2004-2018

Norge har i perioden 2004 - 2018 gjennomført en rekke endringer på selskaps- og utbytteskatteområdet.

Mindre utbytte i koronaåret

I 2020 mottok aksjonærene et utbytte på 459 milliarder kroner, en nedgang på 15 prosent fra 540 milliarder kroner i 2019.

Gründerne foretrakk aksjeselskap i pandemiåret 2020

Antall etablerere av aksjeselskaper økte med hele 12,3 prosent i fjor, mens færre valgte å starte enkeltpersonforetak.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet eierskap og roller.

Andre lenker