Eierskap og roller

Statistikk

Aksjer og kapitalutdelinger
Statistikken gir oversikt over eierskap og utbytte i norske aksje- og allmennaksjeselskaper
Etablerere i næringslivet
Statistikk over etablerere av foretak og foretakenes overlevelse
Styre og leiing i aksjeselskap
Statistikken viser styrerepresentantar og daglege leiarar i allmennaksjeselskap og aksjeselskap
Eigarskap og roller i næringslivet
Føremålet er å publisere statistikk som set lys på nye sider ved næringslivet.
Statistikken oppdateres ikke lenger

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 8 av 8
 1. Stadig flere kvinnelige styrerepresentanter

  Andelen av daglig lederstillinger og styreplasser besatt av kvinner i aksjeselskaper (AS) vokser, men det er fortsatt flest menn i styrene.

 2. Sterk vekst i utbytte

  Aksjonærer i norske foretak mottok rekordhøye 691 milliarder kroner i utbytte i 2021. Utbyttet økte med 47 prosent fra 469 milliarder kroner i 2020.

 3. Mer populært enn før å starte aksjeselskap blant høyt utdannede

  Det var 78 700 personer som startet foretak i 2021. Av disse startet 41 500 personlig eide foretak, mens 37 100 startet aksjeselskap. I tillegg var det 5 400 foretak, noen i samarbeid med personer, som etablerte andre foretak. Det var 12 prosent flere personer og foretak som var gründere i 2021 enn i 2019, året før pandemien.

 4. Andelen kvinner i styre og ledelse øker sakte

  Mens økningen i andelen kvinner blant styremedlemmene i aksjeselskap (AS) knapt er merkbar, har andelen styremedlemmer med innvandrerbakgrunn økt sterkere, relativt sett.

 5. Innvandrere og entreprenørskap

  I dette prosjektet presenterer vi en monitor som belyser betydningen av innvandrere for verdiskaping gjennom entreprenørskap og i hvilken grad egen næringsvirksomhet kan være egnet som karrierevei for innvandrere.

 6. Kapitalflyt og eierskap i Norge, 2004-2018

  Norge har i perioden 2004 - 2018 gjennomført en rekke endringer på selskaps- og utbytteskatteområdet.

 7. Mindre utbytte i koronaåret

  I 2020 mottok aksjonærene et utbytte på 459 milliarder kroner, en nedgang på 15 prosent fra 540 milliarder kroner i 2019.

 8. Gründerne foretrakk aksjeselskap i pandemiåret 2020

  Antall etablerere av aksjeselskaper økte med hele 12,3 prosent i fjor, mens færre valgte å starte enkeltpersonforetak.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet eierskap og roller.