Eierskap og roller

Statistikk

Aksjer og kapitalutdelinger
Statistikken gir oversikt over eierskap og utbytte i norske aksje- og allmennaksjeselskaper
Etablerere i næringslivet
Statistikk over etablerere av foretak og foretakenes overlevelse
Styre og leiing i aksjeselskap
Statistikken viser styrerepresentantar og daglege leiarar i allmennaksjeselskap og aksjeselskap
Eigarskap og roller i næringslivet
Føremålet er å publisere statistikk som set lys på nye sider ved næringslivet.
Statistikken oppdateres ikke lenger

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 13 av 13
 1. Flere kvinner i styrer og ledelse

  Det er flere kvinnelige styrerepresentanter og daglige ledere i både aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper.

 2. Fortsatt styrer mange menn uten å ha kvinnelige medspillere

  En ny rapport om kjønnsbalanse i næringslivets styrer viser at mens kvinneandelen i styrer øker sakte, utvikler kjønnsmangfoldet i styrer seg enda saktere.

 3. Kjønnsbalanse i aksjeselskapenes styrer

  Denne rapporten gir en bred gjennomgang av kvinnerepresentasjon i norske aksjeselskap generelt, og foretak som får støtte gjennom virkemiddelapparatet spesielt.

 4. Start og opprettholdelse av innvandreres selvstendige næringsvirksomhet

  Denne rapporten analyserer overgang til selvstendig næringsvirksomhet blant innvandrere og andre med innvandrerbakgrunn sammenliknet med befolkningen for øvrig, og i hvilken grad de opprett¬holder sine virksomheter.

 5. Fortsatt vekst i utbytte

  Aksjonærer i norske foretak mottok rekordhøye 728 milliarder kroner i utbytte i 2022, opp 5,3 prosent fra 691 milliarder kroner i 2021. Utbyttet til husholdningene ble halvert.

 6. Stadig flere kvinnelige styrerepresentanter

  Andelen av daglig lederstillinger og styreplasser besatt av kvinner i aksjeselskaper (AS) vokser, men det er fortsatt flest menn i styrene.

 7. Sterk vekst i utbytte

  Aksjonærer i norske foretak mottok rekordhøye 691 milliarder kroner i utbytte i 2021. Utbyttet økte med 47 prosent fra 469 milliarder kroner i 2020.

 8. Mer populært enn før å starte aksjeselskap blant høyt utdannede

  Det var 78 700 personer som startet foretak i 2021. Av disse startet 41 500 personlig eide foretak, mens 37 100 startet aksjeselskap. I tillegg var det 5 400 foretak, noen i samarbeid med personer, som etablerte andre foretak. Det var 12 prosent flere personer og foretak som var gründere i 2021 enn i 2019, året før pandemien.

 9. Andelen kvinner i styre og ledelse øker sakte

  Mens økningen i andelen kvinner blant styremedlemmene i aksjeselskap (AS) knapt er merkbar, har andelen styremedlemmer med innvandrerbakgrunn økt sterkere, relativt sett.

 10. Innvandrere og entreprenørskap

  I dette prosjektet presenterer vi en monitor som belyser betydningen av innvandrere for verdiskaping gjennom entreprenørskap og i hvilken grad egen næringsvirksomhet kan være egnet som karrierevei for innvandrere.

 11. Kapitalflyt og eierskap i Norge, 2004-2018

  Norge har i perioden 2004 - 2018 gjennomført en rekke endringer på selskaps- og utbytteskatteområdet.

 12. Mindre utbytte i koronaåret

  I 2020 mottok aksjonærene et utbytte på 459 milliarder kroner, en nedgang på 15 prosent fra 540 milliarder kroner i 2019.

 13. Gründerne foretrakk aksjeselskap i pandemiåret 2020

  Antall etablerere av aksjeselskaper økte med hele 12,3 prosent i fjor, mens færre valgte å starte enkeltpersonforetak.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet eierskap og roller.