Gjennomstrømning i videregående opplæring

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
08775: Gjennomstrømning i videregående opplæring, etter kjønn, grunnskolepoeng og fullføringsgrad (2004-2009 - 2010-2015)
08813: Gjennomstrømning i videregående opplæring, etter grunnskolepoeng, studieretning/utdanningsprogram og fullføringsgrad (2004-2009 - 2010-2015)
09253: Gjennomstrømning i videregående opplæring, etter kjønn, studieretning/utdanningsprogram og fullføringsgrad (2005-2010 - 2010-2015)
09262: Gjennomstrømning i videregående opplæring, etter foreldrenes utdanningsnivå og fullføringsgrad (F) (1994-1999 - 2010-2015)
09254: Gjennomstrømning i videregående opplæring, etter kjønn, studieretning/utdanningsprogram, foreldrenes utdanningsnivå og fullføringsgrad (1994-1999 - 2010-2015)
10994: Gjennomstrømning i videregående opplæring, etter kjønn, studieretning/utdanningsprogram og fullføringsgrad (F) (1994-1999 - 2010-2015)
10972: Gjennomstrømning i videregående opplæring, etter kjønn og fullføringsgrad (K) (2009-2014 - 2010-2015)
10973: Gjennomstrømning i videregående opplæring, etter studieretning/utdanningsprogram og fullføringsgrad (K) (2009-2014 - 2010-2015)
08777: Gjennomstrømning i videregående opplæring, etter alder, studieretning/utdanningsprogram og sluttkompetanse (2004-2009 - 2010-2015)
08814: Gjennomstrømning i videregående opplæring etter 3 år, etter studieretning/utdanningsprogram og fullføringsgrad (2005-2008 - 2012-2015)
09326: Gjennomstrømning i videregående opplæring, etter kjønn og status for oppnådd nivå etter fem år (1994-1999 - 2010-2015)
09337: Gjennomstrømning i videregående opplæring, etter kjønn og fullføringsgrad (F) (2004-2009 - 2010-2015)
11261: Elever som startet videregående opplæring, etter kjønn, studieretning/utdanningsprogram, antall år etter start og fullføringsgrad (2004 - 2005)
Elever med innvandringsbakgrunn
09330: Gjennomstrømning i videregående opplæring for elever med innvandringsbakgrunn, etter kjønn, landbakgrunn og fullføringsgrad (2005-2010 - 2010-2015)
11222: Gjennomstrømning i videregående opplæring for elever med innvandringsbakgrunn, etter kjønn, botid i Norge, studieretning/utdanningsprogram og fullføringsgrad (2010-2015)
11223: Gjennomstrømning i videregående opplæring for elever med innvandringsbakgrunn, etter kjønn, innvandringskategori, studieretning/utdanningsprogram og fullføringsgrad (2006-2011 - 2010-2015)
11224: Gjennomstrømning i videregående opplæring for elever med innvandringsbakgrunn, etter innvandringskategori, fullføringsgrad og foreldrenes utdanningsnivå (2006-2011 - 2010-2015)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

I noen tilfeller finnes det eldre tall i statistikkens arkivGå til alle publiseringer av statistikken