Gjennomføring i videregående opplæring

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
08775: Gjennomføring i videregående opplæring, etter kjønn, grunnskolepoeng og fullføringsgrad (2004-2009 - 2010-2015)
08813: Gjennomføring i videregående opplæring, etter grunnskolepoeng, studieretning/utdanningsprogram (todelt) og fullføringsgrad (2004-2009 - 2010-2015)
09253: Gjennomføring i videregående opplæring, etter kjønn, studieretning/utdanningsprogram og fullføringsgrad (2005-2010 - 2010-2015)
09262: Gjennomføring i videregående opplæring, etter foreldrenes utdanningsnivå og fullføringsgrad (F) (1994-1999 - 2010-2015)
09254: Gjennomføring i videregående opplæring, etter kjønn, studieretning/utdanningsprogram (todelt), foreldrenes utdanningsnivå og fullføringsgrad (1994-1999 - 2010-2015)
10994: Gjennomføring i videregående opplæring, etter kjønn, studieretning/utdanningsprogram (todelt), og fullføringsgrad (F) (1994-1999 - 2010-2015)
10972: Gjennomføring i videregående opplæring, etter kjønn og fullføringsgrad (K) (2009-2014 - 2010-2015)
10973: Gjennomføring i videregående opplæring, etter studieretning/utdanningsprogram (todelt)og fullføringsgrad (K) (2009-2014 - 2010-2015)
08777: Gjennomføring i videregående opplæring, etter alder, studieretning/utdanningsprogram (todelt) og sluttkompetanse (2004-2009 - 2010-2015)
08814: Gjennomføring i videregående opplæring etter 3 år, etter studieretning/utdanningsprogram (todelt) og fullføringsgrad (2005-2008 - 2012-2015)
09326: Gjennomføring i videregående opplæring, etter kjønn, studieretning/utdanningsprogram (todelt) og status for oppnådd nivå etter fem år (1994-1999 - 2010-2015)
11261: Gjennomføring i videregående opplæring, etter kjønn, studieretning/utdanningsprogram (todelt), antall år etter start og fullføringsgrad (2004 - 2005)
Elever med innvandringsbakgrunn
09330: Gjennomføring i videregående opplæring for elever med innvandringsbakgrunn, etter kjønn, landbakgrunn og fullføringsgrad (2005-2010 - 2010-2015)
11222: Gjennomføring i videregående opplæring for elever med innvandringsbakgrunn, etter kjønn, studieretning/utdanningsprogram (todelt) og botid i Norge, dieretning/utdanningsprogram og fullføringsgrad (2010-2015)
11223: Gjennomføring i videregående opplæring for elever med innvandringsbakgrunn, etter kjønn, innvandringskategori, studieretning/utdanningsprogram (todelt) og fullføringsgrad (2006-2011 - 2010-2015)
11224: Gjennomføring i videregående opplæring for elever med innvandringsbakgrunn, etter innvandringskategori, foreldrenes utdanningsnivå og fullføringsgrad (2006-2011 - 2010-2015)
Avslutta tidsserier
09337: Gjennomføring i videregående opplæring, etter kjønn og fullføringsgrad (F) (avslutta serie) (2004-2009 - 2010-2015)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

I noen tilfeller finnes det eldre tall i statistikkens arkivGå til alle publiseringer av statistikken