Gjennomføring i videregående opplæring

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
09253: Gjennomføring i videregående opplæring, etter kjønn, studieretning/utdanningsprogram og fullføringsgrad (2005-2010 - 2011-2016)
09262: Gjennomføring i videregående opplæring, etter foreldrenes utdanningsnivå og fullføringsgrad (F) (1994-1999 - 2011-2016)
09254: Gjennomføring i videregående opplæring, etter kjønn, studieretning/utdanningsprogram (todelt), foreldrenes utdanningsnivå og fullføringsgrad (1994-1999 - 2011-2016)
10994: Gjennomføring i videregående opplæring, etter kjønn, studieretning/utdanningsprogram (todelt), og fullføringsgrad (F) (1994-1999 - 2011-2016)
10972: Gjennomføring i videregående opplæring, etter kjønn og fullføringsgrad (K) (2009-2014 - 2011-2016)
10973: Gjennomføring i videregående opplæring, etter studieretning/utdanningsprogram (todelt)og fullføringsgrad (K) (2009-2014 - 2011-2016)
08814: Gjennomføring i videregående opplæring etter 3 år, etter studieretning/utdanningsprogram (todelt) og fullføringsgrad (2005-2008 - 2013-2016)
11552: Gjennomføring i videregående opplæring, etter kjønn, studieretning/utdanningsprogram (todelt), resultat fra nasjonale prøver og fullføringsgrad (2011-2016)
11554: Gjennomføring i videregående opplæring, etter kjønn, resultat fra nasjonale prøver og fullføringsgrad (F) (2011-2016)
11592: Gjennomføring i videregående opplæring, etter kjønn, grunnskolepoeng, studieretning/utdanningsprogram (todelt) og fullføringsgrad (2007-2012 - 2011-2016)
08777: Gjennomføring i videregående opplæring, etter alder, studieretning/utdanningsprogram (todelt) og sluttkompetanse (2004-2009 - 2011-2016)
09326: Gjennomføring i videregående opplæring, etter kjønn, studieretning/utdanningsprogram (todelt) og status for oppnådd nivå etter fem år (1994-1999 - 2011-2016)
Elever mot planlagt grunnkompetanse
11576: Gjennomføring i videregående opplæring, etter kjønn, studieretning/utdanningsprogram (todelt) og fullføringsgrad inkludert grunnkompetanse (F) (2011-2016)
Fullføring på mer enn 5 år
11588: Gjennomføring i videregående opplæring, etter kjønn, studieretning/utdanningsprogram (todelt), antall år etter start og fullføringsgrad (F) (2005 - 2006)
Elever med innvandringsbakgrunn
09330: Gjennomføring i videregående opplæring for elever med innvandringsbakgrunn, etter kjønn, landbakgrunn og fullføringsgrad (2005-2010 - 2011-2016)
11222: Gjennomføring i videregående opplæring for elever med innvandringsbakgrunn, etter kjønn, studieretning/utdanningsprogram (todelt), botid i Norge og fullføringsgrad (2010-2015 - 2011-2016)
11223: Gjennomføring i videregående opplæring for elever med innvandringsbakgrunn, etter kjønn, innvandringskategori, studieretning/utdanningsprogram (todelt) og fullføringsgrad (2006-2011 - 2011-2016)
11224: Gjennomføring i videregående opplæring for elever med innvandringsbakgrunn, etter innvandringskategori, foreldrenes utdanningsnivå og fullføringsgrad (2006-2011 - 2011-2016)
11593: Gjennomføring i videregående opplæring, etter innvandringskategori, resultat fra nasjonale prøver og fullføringsgrad (2011-2016)
Avslutta tidsserier
09337: Gjennomføring i videregående opplæring, etter kjønn og fullføringsgrad (F) (avslutta serie) (2004-2009 - 2010-2015)
11261: Gjennomføring i videregående opplæring, etter kjønn, studieretning/utdanningsprogram (todelt), antall år etter start og fullføringsgrad (avslutta serie) (2004 - 2005)
08775: Gjennomføring i videregående opplæring, etter kjønn, grunnskolepoeng og fullføringsgrad (avslutta serie) (2004-2009 - 2010-2015)
08813: Gjennomføring i videregående opplæring, etter grunnskolepoeng, studieretning/utdanningsprogram (todelt) og fullføringsgrad (avslutta serie) (2004-2009 - 2010-2015)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken