Gjennomføring i videregående opplæring

Til toppen

13010: Gjennomføring i videregående opplæring, etter fullføringsgrad, alder og foreldrenes utdanningsnivå 2006-2012 - 2013-2019

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

intervall (år)

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

fullføringsgrad


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel

alder


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Seks år etter start i vg1 for elever som begynte på ett av de yrkesfaglige utdanningsprogrammer, og fem år for elever som begynte på ett av de studieforberedende programmer.

fullføringsgrad

I alt

Elever som startet i videregående opplæring for første gang i startåret og som avsluttet i løpet av angitt periode.

Brukerveiledning for statistikkbanken