Gjennomføring i videregående opplæring

Til toppen

13015: Gjennomføring blant voksne 25 år eller eldre i videregående opplæring, etter fullføringsgrad (F) 2006-2012 - 2013-2019

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

intervall (år)

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

region

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Ialt I alt , 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 20

Valgfri variabel

fullføringsgrad


Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Seks år etter start i vg1 for elever som begynte på ett av de yrkesfaglige utdanningsprogrammer, og fem år for elever som begynte på ett av de studieforberedende programmer.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

fullføringsgrad

I alt

Elever som startet i videregående opplæring for første gang i startåret og som avsluttet i løpet av angitt periode.

Brukerveiledning for statistikkbanken