Gjennomføring i videregående opplæring

09330: Gjennomføring i videregående opplæring for elever med innvandringsbakgrunn, etter kjønn, landbakgrunn og fullføringsgrad (avslutta serie) 2005-2010 - 2013-2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

fullføringsgrad

Totalt 7 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

landbakgrunn

Totalt 3 Valgte

Søk

innvandringskategori

Totalt 3 Valgte

Søk

intervall (år) Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
13.06.2019
Kontakt
Tom Granseth, Statistisk sentralbyrå
+47 922 08 867
tog@ssb.no

Måleenhet
Elever:
personer
Andel elever (prosent):
prosent
Referansetid
Elever:
1.10.
Andel elever (prosent):
1.10.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

1 Elever i videregående opplæring med innvandringsbakgrunn, målt fem år etter at de startet på grunnkurs for første gang. 2 Elever med innvandringsbakgrunn defineres her som førstegenerasjonsinnvandrere og personer som er født i Norge med to utenlandske foreldre, og som ikke har norsk, svensk eller dansk landbakgrunn. Kilde for gjennomføringsstatistikken i videregående opplæring er SSBs Nasjonale Utdanningsdatabase (NUDB). NUDB oppdateres fortløpende, også utenom de årlige hoved-oppdateringene. To tabeller som belyser samme tema, men som er basert på uttrekk fra NUDB på to forskjellige tidspunkter, kan vise mindre uoverensstemmelser. Særlig gjelder dette for eldre årganger.
Fullført: En person regnes som å ha fullført videregående opplæring, når eleven eller lærlingen har oppnådd vitnemål eller fag- eller svennebrev.
Det er avdekket mangler i Nasjonal utdanningsdatabase ved at noen avlagte og beståtte fagprøver de siste årene ikke er registrert. Dette gjelder enkelte opplæringsløp innenfor elektrofag og teknikk og industriell produksjon der læretid følger etter tre år i skole.
Disse manglene, som berørte gjennomføringsårgangene 2009-2014, 2010-2015, 2011-2016 og 2012-2017 er rettet opp.
fullføringsgrad
I alt
Elever som startet i videregående opplæring for første gang i startåret og som avsluttet i løpet av angitt periode.
innvandringskategori
Innvandrere
Utenlandsfødte med to utenlandsfødte foreldre.

Brukerveiledning for statistikkbanken