Gjennomføring i videregående opplæring

Til toppen
11554: Gjennomføring i videregående opplæring, etter kjønn, resultat fra nasjonale prøver og fullføringsgrad (F) (avslutta serie) 2010-2015 - 2013-2018
Sist endret
13.06.2019
Kontakt
Tom Granseth, Statistisk sentralbyrå
+47 922 08 867
tog@ssb.no

Måleenhet
Elever:
personer
Andel elever (prosent):
prosent
Referansetid
Elever:
01.10.
Andel elever (prosent):
01.10.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
intervall (år)
Må velges *
prøve
Må velges *
region
kjønn
mestringsnivå
fullføringsgrad
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

intervall (år)
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

prøve
Må velges *

Totalt 3 Valgte 0


Totalt 22 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
mestringsnivå

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
fullføringsgrad

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Fullført opplæring betyr at eleven/lærlingen har bestått alle årstrinn i videregående opplæring som fører til vitnemål eller fag-/svennebrev. Kilde for gjennomføringsstatistikken i videregående opplæring er SSBs Nasjonale Utdanningsdatabase (NUDB). NUDB oppdateres fortløpende, også utenom de årlige hoved-oppdateringene. To tabeller som belyser samme tema, men som er basert på uttrekk fra NUDB på to forskjellige tidspunkter, kan vise mindre uoverensstemmelser. Særlig gjelder dette for eldre årganger.
Det er avdekket mangler i Nasjonal utdanningsdatabase ved at noen avlagte og beståtte fagprøver de siste årene ikke er registrert. Dette gjelder enkelte opplæringsløp innenfor elektrofag og teknikk og industriell produksjon der læretid følger etter tre år i skole.
Disse manglene, som berørte gjennomføringsårgangene 2009-2014, 2010-2015, 2011-2016 og 2012-2017 er rettet opp.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
fullføringsgrad
I alt
Elever som startet i videregående opplæring for første gang i startåret og som avsluttet i løpet av angitt periode.

Brukerveiledning for statistikkbanken