Gjennomføring i videregående opplæring

Til toppen

12970: Gjennomføring i videregående opplæring, etter detaljert fullføringsgrad, todelt utdanningsprogram og kjønn 2006-2012 - 2014-2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006-2012 , 2007-2013 , 2008-2014 ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Fullført med studie- eller yrkeskompetanse på normert tid , Fullført med studie- eller yrkeskompetanse på mer enn normert tid ,

Valgt 0 av totalt 13

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Seks år etter start i vg1 for elever som begynte på ett av de yrkesfaglige utdanningsprogrammer, og fem år for elever som begynte på ett av de studieforberedende programmer.

fullføringsgrad

I alt

Elever som startet i videregående opplæring for første gang i startåret og som avsluttet i løpet av angitt periode.