Gjennomføring i videregående opplæring

Til toppen
12960: Gjennomføring i videregående opplæring, etter todelt fullføringsgrad, antall år etter start, todelt utdanningsprogram og kjønn (F) 2006 - 2009
Sist endret
22.06.2020
Kontakt
Tom Granseth, Statistisk sentralbyrå
+47 922 08 867
tog@ssb.no

Nadine Viktoria Lunde Bratholmen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 455
nvb@ssb.no

Måleenhet
Elever:
personer
Andel elever (prosent):
prosent
Referansetid
Elever:
Utgangen av våren 5, 6, 7, 8, 9 og 10 år etter startåret
Andel elever (prosent):
Utgangen av våren 5, 6, 7, 8, 9 og 10 år etter startåret
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
antall år etter start
Må velges *
region
fullføringsgrad
todelt utdanningsprogram
kjønn
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

antall år etter start
Må velges *

Totalt 6 Valgte 0


Totalt 23 Valgte 0

Valgfri variabel
fullføringsgrad

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
todelt utdanningsprogram

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken