Gjennomføring i videregående opplæring

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13728: Gjennomføring i videregående opplæring, etter fullføringsgrad, kjønn, foreldrenes utdanningsnivå og husholdningsinntekt (kvintilfordelt) 2013-2019 - 2015-2021

Daniel Instebø, Statistisk sentralbyrå
+47 45 12 72 66
Carl Corneil, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 44
30.08.2022 08:00
Elever:
personer
Andel elever (prosent):
prosent
Elever:
31.12.
Andel elever (prosent):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Husholdningsinntekten er i denne sammenhengen delt inn i fem like store deler - kvintiler. 1. kvintil tilsvarer den femtedelen av husholdningene med 10.klassinger med lavest inntekt. Mens 5.kvintil er den femtedelen med høyest inntekt.

fullføringsgrad

I alt

Elever som startet i videregående opplæring for første gang i startåret og som avsluttet i løpet av angitt periode.