Gjennomføring i videregående opplæring

Til toppen

08777: Gjennomføring i videregående opplæring, etter alder, studieretning/utdanningsprogram (todelt) og sluttkompetanse (avslutta serie) 2004-2009 - 2013-2018

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

intervall (år)

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004-2009 , 2005-2010 , 2006-2011 ,

Valgt 1 av totalt 10

alder

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Under 16 år , 16 år ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel

studieretning / utdanningsprogram


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

oppnådd kompetanse


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Det er avdekket mangler i Nasjonal utdanningsdatabase ved at noen avlagte og beståtte fagprøver de siste årene ikke er registrert. Dette gjelder enkelte opplæringsløp innenfor elektrofag og teknikk og industriell produksjon der læretid følger etter tre år i skole.
Disse manglene, som berørte gjennomføringsårgangene 2009-2014, 2010-2015, 2011-2016 og 2012-2017 er rettet opp.

statistikkvariabel

Andel elever (prosent)

Gjennomstømning av elever prosentvis fordelt etter sluttkompetanse. Kilde for gjennomføringsstatistikken i videregående opplæring er SSBs Nasjonale Utdanningsdatabase (NUDB). NUDB oppdateres fortløpende, også utenom de årlige hoved-oppdateringene. To tabeller som belyser samme tema, men som er basert på uttrekk fra NUDB på to forskjellige tidspunkter, kan vise mindre uoverensstemmelser. Særlig gjelder dette for eldre årganger.

Brukerveiledning for statistikkbanken