Alderspensjonister

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13280: Inntektsregnskap for alderspensjonister , etter kjønn og aldersgruppe. Gjennomsnitt for alle 2015 - 2022

Aslak Hetland, Statistisk sentralbyrå
+47 99 45 22 28
Tor Morten Normann, Statistisk sentralbyrå
+47 975 32 639
02.07.2024 08:00
A1 Yrkesinntekt (kr):
kr
A1.1 Lønnsinntekter (kr):
kr
A1.2 Netto næringsinntekter (kr):
kr
A2 Kapitalinntekter (kr):
kr
A3 Overføringer (kr):
kr
A3.1 Skattepliktige overføringer (kr):
kr
A3.1.1 Alderspensjon fra folketrygden (kr):
kr
A3.1.2 Tjenestepensjoner (kr):
kr
A3.1.3 Avtalefestet pensjon (AFP) (kr):
kr
A3.1.4 Supplerende stønad (kr):
kr
A3.2 Skattefrie overføringer (kr):
kr
A3.2.1 Sosialhjelp (kr):
kr
A3.2.2 Bostøtte (kr):
kr
A3.2.3 Grunn- og hjelpestønad (kr):
kr
A Samlet inntekt (kr):
kr
B Samlet inntekt etter skatt (kr):
kr
C Inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala) (kr):
kr
D Median inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala) (kr):
kr
Antall personer i husholdningen:
personer
Antall personer:
personer
A1 Yrkesinntekt (kr):
31.12.
A1.1 Lønnsinntekter (kr):
31.12.
A1.2 Netto næringsinntekter (kr):
31.12.
A2 Kapitalinntekter (kr):
31.12.
A3 Overføringer (kr):
31.12.
A3.1 Skattepliktige overføringer (kr):
31.12.
A3.1.1 Alderspensjon fra folketrygden (kr):
31.12.
A3.1.2 Tjenestepensjoner (kr):
31.12.
A3.1.3 Avtalefestet pensjon (AFP) (kr):
31.12.
A3.1.4 Supplerende stønad (kr):
31.12.
A3.2 Skattefrie overføringer (kr):
31.12.
A3.2.1 Sosialhjelp (kr):
31.12.
A3.2.2 Bostøtte (kr):
31.12.
A3.2.3 Grunn- og hjelpestønad (kr):
31.12.
A Samlet inntekt (kr):
31.12.
B Samlet inntekt etter skatt (kr):
31.12.
C Inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala) (kr):
31.12.
D Median inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala) (kr):
31.12.
Antall personer i husholdningen:
31.12.
Antall personer:
31.12.
A1 Yrkesinntekt (kr):
Løpende priser
A1.1 Lønnsinntekter (kr):
Løpende priser
A1.2 Netto næringsinntekter (kr):
Løpende priser
A2 Kapitalinntekter (kr):
Løpende priser
A3 Overføringer (kr):
Løpende priser
A3.1 Skattepliktige overføringer (kr):
Løpende priser
A3.1.1 Alderspensjon fra folketrygden (kr):
Løpende priser
A3.1.2 Tjenestepensjoner (kr):
Løpende priser
A3.1.3 Avtalefestet pensjon (AFP) (kr):
Løpende priser
A3.1.4 Supplerende stønad (kr):
Løpende priser
A3.2 Skattefrie overføringer (kr):
Løpende priser
A3.2.1 Sosialhjelp (kr):
Løpende priser
A3.2.2 Bostøtte (kr):
Løpende priser
A3.2.3 Grunn- og hjelpestønad (kr):
Løpende priser
A Samlet inntekt (kr):
Løpende priser
B Samlet inntekt etter skatt (kr):
Løpende priser
C Inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala) (kr):
Løpende priser
D Median inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala) (kr):
Løpende priser
Antall personer i husholdningen:
Løpende priser
Antall personer:
Løpende priser
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A1 Yrkesinntekt (kr) , A1.1 Lønnsinntekter (kr) , A1.2 Netto næringsinntekter (kr) ,

Valgt 1 av totalt 20

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen dekker kun alderspensjonister bosatt i privathusholdninger.