Til toppen
11823: Euroklasser, drivstofftyper og kjøretøygrupper (K) 2016 - 2019
Sist endret
31.03.2020
Kontakt
Bente E. Andresen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 384
bab@ssb.no

Geir Martin Pilskog, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 383
gmp@ssb.no

Måleenhet
Personbiler:
kjøretøy
Ambulanser:
kjøretøy
Busser:
kjøretøy
Varebiler:
kjøretøy
Kombinerte biler:
kjøretøy
Lastebiler:
kjøretøy
Mopeder:
kjøretøy
Lette motorsykler:
kjøretøy
Tunge motorsykler:
kjøretøy
Beltemotorsykler:
kjøretøy
Traktorer:
kjøretøy
Motorredskaper:
kjøretøy
Referansetid
Personbiler:
31. desember
Ambulanser:
31. desember
Busser:
31. desember
Varebiler:
31. desember
Kombinerte biler:
31. desember
Lastebiler:
31. desember
Mopeder:
31. desember
Lette motorsykler:
31. desember
Tunge motorsykler:
31. desember
Beltemotorsykler:
31. desember
Traktorer:
31. desember
Motorredskaper:
31. desember
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
euroklasser
drivstofftype
Må velges *

Totalt 12 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1


Totalt 359 Valgte 0

euroklasser

Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel
drivstofftype

Totalt 11 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Kommunetallene ble rettet 1. april 2019.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken