Skattestatistikk for personer

10942: Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og over, etter ti-årig aldersgrupper 2013 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

hovedpost fra ligninga Velg minst en verdi

Totalt 24 Valgte

Søk

alder

Totalt 8 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.11.2018
Kontakt
Axel Hvistendahl Nerdrum, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 353
axn@ssb.no

Erik Nymoen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 429
ehn@ssb.no

Oda Andersen Torgan, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 329
oat@ssb.no

Måleenhet
Personer 17 og eldre:
personer
Beløp (mill. kr):
mill. kr
Gjennomsnitt for de med beløp (kr):
kr
Gjennomsnitt for alle (kr):
kr
Referansetid
Personer 17 og eldre:
31.12
Beløp (mill. kr):
31.12
Gjennomsnitt for de med beløp (kr):
31.12
Gjennomsnitt for alle (kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

hovedpost fra ligninga
Alminnelig inntekt etter særfradrag
Negative beløp satt lik 0.

Brukerveiledning for statistikkbanken