Skatt for personer

Til toppen

10942: Hovedposter fra skatteoppgjøret for bosatte personer 17 år og over, etter ti-årig aldersgrupper 2013 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Bruttoinntekt , Personinntekt lønn , Ytelser fra folketrygden ,

Valgt 0 av totalt 24

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Bruttoinntekt og kapitalinntekt for 2019 er korrigert den 15. mars 2021.

hovedpost fra ligninga

Alminnelig inntekt etter særfradrag

Negative beløp satt lik 0.