Skatt for personer

Til toppen
10942: Hovedposter fra skatteoppgjøret for bosatte personer 17 år og over, etter ti-årig aldersgrupper 2013 - 2018
Sist endret
28.02.2020
Kontakt
Axel Hvistendahl Nerdrum, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 353
axn@ssb.no

Aleksander Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 328
abe@ssb.no

Oda Andersen Torgan, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 329
oat@ssb.no

Måleenhet
Personer 17 og eldre:
personer
Beløp (mill. kr):
mill. kr
Gjennomsnitt for de med beløp (kr):
kr
Gjennomsnitt for alle (kr):
kr
Referansetid
Personer 17 og eldre:
31.12
Beløp (mill. kr):
31.12
Gjennomsnitt for de med beløp (kr):
31.12
Gjennomsnitt for alle (kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
hovedpost fra ligninga
Må velges *
alder
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1

Må velges *

Totalt 24 Valgte 0

alder

Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

hovedpost fra ligninga
Alminnelig inntekt etter særfradrag
Negative beløp satt lik 0.

Brukerveiledning for statistikkbanken