Til toppen

09773: Verdipapirfond. Resultatregnskap, etter fondstype (mill. kr) 2012 - 2019

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. PORTEFØLJERESULTAT , Renteinntekter , Aksjeutbytte mv. ,

Valgt 0 av totalt 17


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken