09773: Verdipapirfond. Resultatregnskap, etter fondstype (mill. kr) 2012 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

resultatpost Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk

fondstype

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
19.09.2019
Kontakt
Mehmet Toraman, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 649
meh@ssb.no

Måleenhet
Verdipapirfond. Resultatregnskap:
mill. kr
Referansetid
Verdipapirfond. Resultatregnskap:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken