Variabeldefinisjon

Avkastning

  English
Navn Avkastning
Definisjon Utbetalt utbytte på aksjer/grunnfondsbevis eller utbetalte renter på obligasjoner/sertifikater.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 940 - Seksjon for finansmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 11.01 - Aksjer, obligasjoner, seritfikater og øvrig kredittmarked
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller