Variabeldefinisjon

Avsetning til utbetaling

  English
Navn Avsetning til utbetaling
Definisjon Det beløpet av årets resultat som pr 31.12 er satt av til utbetaling til andelseiere.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 940 - Seksjon for finansmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13 - Finansielle foretak
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller