Variabeldefinisjon

Porteføljeresultat

  English
Navn Porteføljeresultat
Definisjon Resultatet av alle utgiftsførte porteføljeinntekter og porteføljekostnader i form av renteinntekter, aksjeutbytte, realiserte og urealiserte kursgevinster/tap og andre porteføljeinntekter/-kostnader
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 940 - Seksjon for finansmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13 - Finansielle foretak
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller