Variabeldefinisjon

Forvaltningshonorarer

  English
Navn Forvaltningshonorarer
Definisjon Forvaltningshonorarer er provisjon til forvaltningsselskapet.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 940 - Seksjon for finansmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13 - Finansielle foretak
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller