Variabeldefinisjon

Realiserte kursgevinster/-tap

  English
Navn Realiserte kursgevinster/-tap
Definisjon Nettoverdien av samlede inntekter/kostnader i form av kursgevinster/-tap på verdipapirer som er solgt, innløst eller på annen måte disponert i løpet av regnskapsåret
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 940 - Seksjon for finansmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13 - Finansielle foretak
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller