Variabeldefinisjon

Provisjonsinntekter

  English
Navn Provisjonsinntekter
Definisjon Alle provisjonsinntekter som godskrives et verdipapirfond. Det kan bl.a. være provisjon som beregnes ved tegning og innløsning av andeler
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 940 - Seksjon for finansmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13 - Finansielle foretak
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller