Variabeldefinisjon

Netto endring i urealiserte kursgevinster/tap

  English
Navn Netto endring i urealiserte kursgevinster/tap
Definisjon Nettoverdien av kursgevinster/-tap som er oppstått, men ikke realisert i løpet av regnskapsåret
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 940 - Seksjon for finansmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13 - Finansielle foretak
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller