Til toppen

09772: Verdipapirfond. Balanse, etter fondstype (mill. kr) 2012 - 2019

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Aksjer , Verdipapirfondsandeler , Egenkapitalbevis ,

Valgt 0 av totalt 20


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken