Variabeldefinisjon

Korreksjon av andelskapitalen

  English
Navn Korreksjon av andelskapitalen
Definisjon Differansen mellom andelenes markedsverdi på tegnings-/innløsningstidspunkt og andelenes pålydende verdi
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 940 - Seksjon for finansmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13 - Finansielle foretak
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller