Variabeldefinisjon

Renter/utbytte til andelseiere

  English
Navn Renter/utbytte til andelseiere
Definisjon Omfatter avsatte renter og utbytte til andelseierne. Inkluderer også den del av resultatet som er avsatt som avkastningsandeler til andelseierne, men der reinvesteringen ennå ikke er foretatt
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 940 - Seksjon for finansmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13 - Finansielle foretak
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller