Variabeldefinisjon

Utenlandske banker

 
Navn Utenlandske banker
Definisjon Innskudd i utenlandske banker
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 940 - Seksjon for finansmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13.20 - Andre finansieller foretak
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller