Variabeldefinisjon

Annen gjeld i verdipapirfond

 
Navn Annen gjeld i verdipapirfond
Definisjon Annen gjeld omfatter gjeld som ikke naturlig inngår i andre gjeldsinstrumenter. Dette kan bl. a. være påløpte ikke-forfalte kostnader til forvaltningsselskapet og til meglere etc.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 940 - Seksjon for finansmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13.20 - Andre finansieller foretak
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller