Variabeldefinisjon

Andelskapital til pålydende verdi

 
Navn Andelskapital til pålydende verdi
Definisjon Andelskapital til pålydende verdi er lik antall utstedte verdipapirfondsandeler multiplisert med pålydende verdi
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 940 - Seksjon for finansmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13.20 - Andre finansieller foretak
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller