Variabeldefinisjon

Innbetalt andelskapital

 
Navn Innbetalt andelskapital
Definisjon Summen av andelskapital til pålydende verdi og overkurs/underkurs
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 940 - Seksjon for finansmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13.20 - Andre finansieller foretak
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller