Variabeldefinisjon

Skattegjeld

  English
Navn Skattegjeld
Definisjon Skattegjeld består av betalbar skatt og utsatt skatt
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 940 - Seksjon for finansmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13 - Finansielle foretak
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller