Regnskapsstatistikk for ikke-finansielle stiftelser

09752: Regnskapstall for ikke-finansielle stiftelser, etter type stiftelse 2008 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 26 Valgte

Søk

type stiftelse

Totalt 2 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
01.11.2019
Kontakt
Hieu Minh Tran, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 494
hmt@ssb.no

Måleenhet
Driftsinntekter (mill. kr):
mill. kr
Driftskostnader (mill. kr):
mill. kr
Lønnskostnader (mill. kr):
mill. kr
Driftsresultat (mill. kr):
mill. kr
Resultat av finansielle poster (mill. kr):
mill. kr
Ordinært resultat før skattekostnad (mill. kr):
mill. kr
Årsresultat (mill. kr):
mill. kr
Anleggsmidler (mill. kr):
mill. kr
Immaterielle eiendeler (mill. kr):
mill. kr
Varige driftsmidler (mill. kr):
mill. kr
Finansielle anleggsmidler (mill. kr):
mill. kr
Omløpsmidler (mill. kr):
mill. kr
Varelager (mill. kr):
mill. kr
Fordringer (mill. kr):
mill. kr
Verdipapirer og andre finansielle instrumenter (mill. kr):
mill. kr
Bankinnskudd og kontanter (mill. kr):
mill. kr
Sum eiendeler (mill. kr):
mill. kr
Egenkapital/formålskapital (mill. kr):
mill. kr
Gjeld (mill. kr):
mill. kr
Avsetning for forpliktelser (mill. kr):
mill. kr
Langsiktig gjeld (mill. kr):
mill. kr
Kortsiktig gjeld (mill. kr):
mill. kr
Egenkapital og gjeld (mill. kr):
mill. kr
Egenkapitalandel (prosent):
prosent
Likviditetsgrad (prosent):
prosent
Antall foretak:
foretak
Referansetid
Driftsinntekter (mill. kr):
31.12.
Driftskostnader (mill. kr):
31.12.
Lønnskostnader (mill. kr):
31.12.
Driftsresultat (mill. kr):
31.12.
Resultat av finansielle poster (mill. kr):
31.12.
Ordinært resultat før skattekostnad (mill. kr):
31.12.
Årsresultat (mill. kr):
31.12.
Anleggsmidler (mill. kr):
31.12.
Immaterielle eiendeler (mill. kr):
31.12.
Varige driftsmidler (mill. kr):
31.12.
Finansielle anleggsmidler (mill. kr):
31.12.
Omløpsmidler (mill. kr):
31.12.
Varelager (mill. kr):
31.12.
Fordringer (mill. kr):
31.12.
Verdipapirer og andre finansielle instrumenter (mill. kr):
31.12.
Bankinnskudd og kontanter (mill. kr):
31.12.
Sum eiendeler (mill. kr):
31.12.
Egenkapital/formålskapital (mill. kr):
31.12.
Gjeld (mill. kr):
31.12.
Avsetning for forpliktelser (mill. kr):
31.12.
Langsiktig gjeld (mill. kr):
31.12.
Kortsiktig gjeld (mill. kr):
31.12.
Egenkapital og gjeld (mill. kr):
31.12.
Egenkapitalandel (prosent):
31.12.
Likviditetsgrad (prosent):
31.12.
Antall foretak:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tall for 2017 ble rettet 1. november 2019.
statistikkvariabel
Egenkapitalandel (prosent)
Egenkapital i prosent av sum gjeld og egenkapital pr 31. desember.
Likviditetsgrad (prosent)
Omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld pr 31. desember.

Brukerveiledning for statistikkbanken