Regnskapsstatistikk for ikke-finansielle stiftelser

Til toppen
09752: Regnskapstall for ikke-finansielle stiftelser, etter type stiftelse 2008 - 2018
Sist endret
01.11.2019
Kontakt
Hieu Minh Tran, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 494
hmt@ssb.no

Måleenhet
Driftsinntekter (mill. kr):
mill. kr
Driftskostnader (mill. kr):
mill. kr
Lønnskostnader (mill. kr):
mill. kr
Driftsresultat (mill. kr):
mill. kr
Resultat av finansielle poster (mill. kr):
mill. kr
Ordinært resultat før skattekostnad (mill. kr):
mill. kr
Årsresultat (mill. kr):
mill. kr
Anleggsmidler (mill. kr):
mill. kr
Immaterielle eiendeler (mill. kr):
mill. kr
Varige driftsmidler (mill. kr):
mill. kr
Finansielle anleggsmidler (mill. kr):
mill. kr
Omløpsmidler (mill. kr):
mill. kr
Varelager (mill. kr):
mill. kr
Fordringer (mill. kr):
mill. kr
Verdipapirer og andre finansielle instrumenter (mill. kr):
mill. kr
Bankinnskudd og kontanter (mill. kr):
mill. kr
Sum eiendeler (mill. kr):
mill. kr
Egenkapital/formålskapital (mill. kr):
mill. kr
Gjeld (mill. kr):
mill. kr
Avsetning for forpliktelser (mill. kr):
mill. kr
Langsiktig gjeld (mill. kr):
mill. kr
Kortsiktig gjeld (mill. kr):
mill. kr
Egenkapital og gjeld (mill. kr):
mill. kr
Egenkapitalandel (prosent):
prosent
Likviditetsgrad (prosent):
prosent
Antall foretak:
foretak
Referansetid
Driftsinntekter (mill. kr):
31.12.
Driftskostnader (mill. kr):
31.12.
Lønnskostnader (mill. kr):
31.12.
Driftsresultat (mill. kr):
31.12.
Resultat av finansielle poster (mill. kr):
31.12.
Ordinært resultat før skattekostnad (mill. kr):
31.12.
Årsresultat (mill. kr):
31.12.
Anleggsmidler (mill. kr):
31.12.
Immaterielle eiendeler (mill. kr):
31.12.
Varige driftsmidler (mill. kr):
31.12.
Finansielle anleggsmidler (mill. kr):
31.12.
Omløpsmidler (mill. kr):
31.12.
Varelager (mill. kr):
31.12.
Fordringer (mill. kr):
31.12.
Verdipapirer og andre finansielle instrumenter (mill. kr):
31.12.
Bankinnskudd og kontanter (mill. kr):
31.12.
Sum eiendeler (mill. kr):
31.12.
Egenkapital/formålskapital (mill. kr):
31.12.
Gjeld (mill. kr):
31.12.
Avsetning for forpliktelser (mill. kr):
31.12.
Langsiktig gjeld (mill. kr):
31.12.
Kortsiktig gjeld (mill. kr):
31.12.
Egenkapital og gjeld (mill. kr):
31.12.
Egenkapitalandel (prosent):
31.12.
Likviditetsgrad (prosent):
31.12.
Antall foretak:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
type stiftelse
Må velges *

Totalt 26 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 11 Valgte 1

type stiftelse

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tall for 2017 ble rettet 1. november 2019.
statistikkvariabel
Egenkapitalandel (prosent)
Egenkapital i prosent av sum gjeld og egenkapital pr 31. desember.
Likviditetsgrad (prosent)
Omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld pr 31. desember.

Brukerveiledning for statistikkbanken