Variabeldefinisjon

Verdipapirer og andre finansielle instrumenter

  English
Navn Verdipapirer og andre finansielle instrumenter
Definisjon Omfatter postene; 1800, 1810, 1830, 1840 og 1880.
Gyldig fra 1999-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller