Regnskapsstatistikk for ikke-finansielle stiftelser

Til toppen

09752: Regnskapstall for ikke-finansielle stiftelser, etter type stiftelse 2008 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
type stiftelse
Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Driftsinntekter (mill. kr) , Driftskostnader (mill. kr) , Lønnskostnader (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 26

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 12

type stiftelse


Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tall for 2017 ble rettet 1. november 2019.
statistikkvariabel
Egenkapitalandel (prosent)
Egenkapital i prosent av sum gjeld og egenkapital pr 31. desember.
Likviditetsgrad (prosent)
Omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld pr 31. desember.

Brukerveiledning for statistikkbanken