Regnskapsstatistikk for ikke-finansielle stiftelser

Til toppen

09752: Regnskapstall for ikke-finansielle stiftelser, etter type stiftelse 2008 - 2019

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Driftsinntekter (mill. kr) , Driftskostnader (mill. kr) , Lønnskostnader (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 26

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 12

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Egenkapitalandel (prosent)

Egenkapital i prosent av sum gjeld og egenkapital pr 31. desember.

Likviditetsgrad (prosent)

Omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld pr 31. desember.