Regnskapsstatistikk for ikke-finansielle stiftelser

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09752: Regnskapstall for ikke-finansielle stiftelser, etter type stiftelse 2008 - 2022

Mihret Shimay, Statistisk sentralbyrå
+47 94 84 03 94
03.11.2023 08:00
Driftsinntekter (mill. kr):
mill. kr
Driftskostnader (mill. kr):
mill. kr
Lønnskostnader (mill. kr):
mill. kr
Driftsresultat (mill. kr):
mill. kr
Resultat av finansielle poster (mill. kr):
mill. kr
Resultat før skattekostnad (mill. kr):
mill. kr
Årsresultat (mill. kr):
mill. kr
Anleggsmidler (mill. kr):
mill. kr
Immaterielle eiendeler (mill. kr):
mill. kr
Varige driftsmidler (mill. kr):
mill. kr
Finansielle anleggsmidler (mill. kr):
mill. kr
Omløpsmidler (mill. kr):
mill. kr
Varelager (mill. kr):
mill. kr
Fordringer (mill. kr):
mill. kr
Verdipapirer og andre finansielle instrumenter (mill. kr):
mill. kr
Bankinnskudd og kontanter (mill. kr):
mill. kr
Sum eiendeler (mill. kr):
mill. kr
Egenkapital/formålskapital (mill. kr):
mill. kr
Gjeld (mill. kr):
mill. kr
Avsetning for forpliktelser (mill. kr):
mill. kr
Langsiktig gjeld (mill. kr):
mill. kr
Kortsiktig gjeld (mill. kr):
mill. kr
Egenkapital og gjeld (mill. kr):
mill. kr
Egenkapitalandel (prosent):
prosent
Likviditetsgrad (prosent):
prosent
Antall foretak:
foretak
Driftsinntekter (mill. kr):
31.12.
Driftskostnader (mill. kr):
31.12.
Lønnskostnader (mill. kr):
31.12.
Driftsresultat (mill. kr):
31.12.
Resultat av finansielle poster (mill. kr):
31.12.
Resultat før skattekostnad (mill. kr):
31.12.
Årsresultat (mill. kr):
31.12.
Anleggsmidler (mill. kr):
31.12.
Immaterielle eiendeler (mill. kr):
31.12.
Varige driftsmidler (mill. kr):
31.12.
Finansielle anleggsmidler (mill. kr):
31.12.
Omløpsmidler (mill. kr):
31.12.
Varelager (mill. kr):
31.12.
Fordringer (mill. kr):
31.12.
Verdipapirer og andre finansielle instrumenter (mill. kr):
31.12.
Bankinnskudd og kontanter (mill. kr):
31.12.
Sum eiendeler (mill. kr):
31.12.
Egenkapital/formålskapital (mill. kr):
31.12.
Gjeld (mill. kr):
31.12.
Avsetning for forpliktelser (mill. kr):
31.12.
Langsiktig gjeld (mill. kr):
31.12.
Kortsiktig gjeld (mill. kr):
31.12.
Egenkapital og gjeld (mill. kr):
31.12.
Egenkapitalandel (prosent):
31.12.
Likviditetsgrad (prosent):
31.12.
Antall foretak:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Driftsinntekter (mill. kr) , Driftskostnader (mill. kr) , Lønnskostnader (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 26

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 15

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Resultat før skattekostnad (mill. kr)

Før 2022 gjelder tallene Ordinært resultat før skattekostnad.

Egenkapitalandel (prosent)

Egenkapital i prosent av sum gjeld og egenkapital pr 31. desember.

Likviditetsgrad (prosent)

Omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld pr 31. desember.